Các Câu Hỏi Thường Gặp Về ITIN Hết Hạn

Hỏi 1: Khi nào tôi có thể gia hạn ITIN của mình?

Đáp 1: Nếu có ITIN đã hết hạn, quý vị có thể gia hạn khi nộp tờ khai thuế của mình.

Hỏi 2: Tôi gia hạn ITIN hết hạn bằng cách nào?

Đáp 2: Để gia hạn ITIN hết hạn thì quý vị phải nộp Mẫu W-7, Đơn Xin Sở Thuế Vụ cấp Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế của IRS, với tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ đã điền đầy đủ thông tin cùng với bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận hợp lệ từ cơ quan cấp phát, giấy tờ tùy thân hay bất kỳ tài liệu đính kèm cần thiết khác. Đương đơn cũng phải cho biết lý do phù hợp vì sao họ cần ITIN như đã nêu trong hướng dẫn cho Mẫu W-7/W-7(SP). Gửi đơn xin qua đường bưu điện đến Internal Revenue Service, ITIN Operation, P. O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342. Xem phần Hỏi & Đáp 16 để nắm được thông tin nếu quý vị không muốn gửi giấy tờ qua đường bưu điện đến IRS. Nếu trước đó đã nộp đơn xin gia hạn và được chấp thuận thì quý vị sẽ không cần phải gia hạn lại.

Hỏi 3: Tôi có cần gia hạn ITIN nếu không khai thuế hay yêu cầu hoàn thuế không?

Đáp 3: Không, tuy nhiên trong tương lai, nếu quý vị khai thuế Hoa Kỳ hay yêu cầu hoàn thuế thì lúc đó sẽ cần gia hạn ITIN (bao gồm cho người phụ thuộc).

Hỏi 4: Tôi chỉ dùng ITIN trên bản kê khai dữ kiện để khai thuế, chẳng hạn như Mẫu 1099.  Nếu ITIN của tôi hết hạn thì có cần phải gia hạn không?

Đáp 4: Không, nếu ITIN của quý vị chỉ được dùng trên bản kê khai dữ kiện để khai thuế và quý vị sẽ không khai thuế hay yêu cầu hoàn thuế thì không cần gia hạn ITIN.

Hỏi 5: Tôi có thể gia hạn ITIN dù ITIN của mình chưa hết hạn và không ai trong gia đình tôi có ITIN sắp hết hạn được không?

Đáp 5: Quý vị chỉ cần gia hạn ITIN của mình nếu ITIN đã hết hạn và quý vị sắp tới sẽ nộp tờ khai thuế liên bang.

Hỏi 6: Những ITIN nào sẽ hết hạn vào cuối năm 2021?

Đáp 6: Nếu quý vị không cung cấp ITIN trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các niên thuế 2018, 2019 và 2020, thì số ITIN của quý vị sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Hỏi 7: Người phối ngẫu và người phụ thuộc có nên gia hạn ITIN của mình không?

Đáp 7: Đối với các niên thuế từ 2018 đến 2025, người phối ngẫu và người phụ thuộc không nên đăng ký hoặc gia hạn ITIN trừ khi họ yêu cầu được hưởng quyền lợi về thuế được cho phép hoặc nếu họ tự khai thuế. Cá nhân đó phải được ghi trên tờ khai thuế liên bang cá nhân Hoa Kỳ đính kèm với bảng liệt kê hoặc mẫu đơn áp dụng cho quyền lợi về thuế được cho phép.

Hỏi 8: Làm thế nào người đóng thuế biết ITIN của mình đã được gia hạn hay chưa? Họ có nhận được thư không? Nếu có thì số hiệu thông báo là gì?

Đáp 8: Quý vị sẽ nhận được Thông Báo CP565 khi ITIN của quý vị được gia hạn.

Hỏi 9: Tôi có thể tìm ngày cấp ITIN của mình ở đâu?

Đáp 9: Quý vị có thể tìm thấy ngày cấp ITIN trên thông báo Cấp ITIN CP565.  Nếu quý vị không còn giữ CP565 của mình, hãy gọi đến số 1-800-829-1040 nếu ở Hoa Kỳ hoặc 1-267-941-1000 (không phải số điện thoại miễn cước gọi) nếu ở ngoài Hoa Kỳ.

Hỏi 10: Khi nhận được đơn xin cấp ITIN và tờ khai thuế kèm theo thì có thể xem là đã được cấp ITIN không?

Đáp 10: Đối với ITIN mới thì “ngày cấp” sẽ là ngày nhận đơn xin cấp theo Mẫu W-7.  Đối với ITIN được gia hạn thì “ngày cấp” sẽ là ngày cấp ITIN ban đầu trước khi hết hạn.

Hỏi 11: Mất bao lâu để nhận được ITIN?

Đáp 11: Nếu quý vị đủ điều kiện nhận ITIN và đã hoàn tất đơn xin của mình, thư cấp số nhận dạng người đóng thuế của IRS thường sẽ được gửi tới quý vị trong vòng 7 tuần (tối đa 11 tuần nếu yêu cầu trong thời gian cao điểm về thuế (từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4) hoặc từ nước ngoài). Nếu không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian đã nêu, quý vị có thể gọi 1-800-829-1040 (miễn cước gọi tại Hoa Kỳ) để yêu cầu được cho biết về tình trạng của đơn xin. Người đóng thuế ở nước ngoài có thể gọi đến số 1-267-941-1000 (không phải số điện thoại miễn cước gọi).

Hỏi 12: Khi một cá nhân gia hạn ITIN của mình, thì ITIN của họ được giữ nguyên hay đổi thành số mới?

Đáp 12: Khi ITIN được cấp thì số đó thuộc về người đóng thuế trừ khi ITIN đó bị hủy bỏ. Khi một cá nhân gia hạn ITIN thì chúng tôi sẽ gia hạn số đã cấp trước đó.

Hỏi 13: Tôi phải làm gì nếu tên pháp lý của mình đã thay đổi?

Đáp 13: Nếu sắp tới sẽ gia hạn ITIN và tên pháp lý của mình đã thay đổi kể từ lần cấp ITIN ban đầu, quý vị sẽ cần gửi văn kiện chứng minh cho việc thay đổi tên pháp lý của mình, chẳng hạn như giấy đăng ký kết hôn hoặc án lệnh, có thể bao gồm phán quyết chính thức về ly hôn. Vui lòng đính kèm văn kiện chứng minh vào Mẫu W-7.

Hỏi 14: IRS có chấp nhận phiên bản cũ của Mẫu W-7 có dòng chữ Renew an Existing ITIN (Gia Hạn ITIN Đã Có) trên đó không?

Đáp 14: Người đóng thuế phải sử dụng phiên bản mới nhất của Mẫu W-7 có sẵn trên irs.gov.  Đương đơn phải cho thấy họ đang gia hạn ITIN, phải cung cấp số ITIN và tên người có số ITIN cấp và phải nêu lý do xin cấp ITIN (cho mục đích khai thuế hoặc yêu cầu Miễn Trừ khi khai thuế). Nếu đương đơn nộp đơn xin cấp ITIN để được Miễn Trừ thì họ phải gửi kèm văn kiện chứng minh phù hợp. Gia hạn ITIN không phải là lý do được Miễn Trừ.

Hỏi 15: Tôi có thể nộp bản sao giấy tờ tùy thân cùng với Mẫu W-7 của mình không?

Đáp 15: Không, chỉ các giấy tờ tùy thân bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của giấy tờ từ cơ quan cấp phát mới được chấp nhận. Xem www.irs.gov/ITIN.

Hỏi 16: Nếu không muốn gửi giấy tờ bản gốc qua đường bưu điện đến IRS khi gia hạn ITIN thì tôi có lựa chọn nào khác không?

Đáp 16: Có, thay vì gửi giấy tờ bản gốc, quý vị có thể nhờ tới Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận (CAA) được uỷ quyền của IRS hoặc đặt lịch hẹn tại địa điểm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (TAC) của IRS (tiếng Anh) được chỉ định. Để tìm CAA địa phương trong khu vực của mình, quý vị có thể truy cập Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận (tiếng Anh).  CAA có thể xác thực mọi giấy tờ tùy thân cho đương đơn chính và phụ.  Đối với người phụ thuộc, họ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của mọi giấy tờ khác đến IRS.

Hỏi 17: Tờ khai thuế sẽ bị trì hoãn xử lý trong bao lâu nếu được khai với ITIN đã hết hạn?

Đáp 17: Chúng tôi không thể đưa ra thời gian chính xác về việc tờ khai thuế sẽ bị chậm xử lý trong bao lâu vì còn tùy vào ITIN của người khai thuế chính, người khai thuế phụ hay (những) người phụ thuộc có tên trên tờ khai thuế và những tín thuế được yêu cầu.  Tờ khai thuế nộp cùng ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét, tuy nhiên một số tín thuế và/hoặc bất cứ khoản bãi miễn nào được yêu cầu áp dụng cho ITIN đã hết hạn sẽ không được cho phép.  Người đóng thuế sẽ nhận thông báo từ IRS giải thích (các) thay đổi trong tờ khai thuế của họ cũng như cho biết họ phải gia hạn ITIN.  Khi ITIN đã được gia hạn thì bất cứ khoản bãi miễn và/hoặc tín thuế nào trước kia không được cho phép sẽ được xem xét lại vào lúc đó.  Cho đến khi ITIN được gia hạn thì người đóng thuế sẽ phải chịu tiền lãi và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào xuất phát từ những khoản bãi miễn và tín thuế không được cho phép.

Hỏi 18: Nếu gửi yêu cầu gia hạn ITIN trước khi kết thúc năm 2022 và không nhận được ITIN thì tôi phải làm gì?

Đáp 18: Quý vị phải chờ 7 tuần kể từ ngày gửi Mẫu W-7 qua đường bưu điện để IRS báo cho quý vị biết tình trạng của đơn xin cấp ITIN (9 đến 11 tuần nếu nộp đơn xin trong thời gian cứu xét cao điểm (từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 30 tháng 4) hoặc nếu nộp từ nước ngoài).  Nếu quý vị không nhận được thông báo trong khoảng thời gian nói trên thì có thể gọi đến đường dây miễn cước gọi của IRS theo số 1-800-829-1040 để biết tình trạng đơn xin của mình.

Hỏi 19: Tình trạng tờ khai thuế trên "Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?" sẽ là gì nếu khai thuế với ITIN đã hết hạn?

Đáp 19: Khi khai thuế với ITIN đã hết hạn thì người đóng thuế sẽ không được hưởng tín thuế và lỗi toán học sẽ xuất hiện. “Where’s my refund?” ("Tiền hoàn thuế của tôi ở đâu?") sẽ hiện một tin nhắn chung cho biết ảnh hưởng của lỗi toán học này cho tờ khai thuế đã nộp (như là tiền hoàn thuế có bị giảm hay không hay hiện nay có khoản tiền còn thiếu nào hay không).

Hỏi 20: Tôi có Số An Sinh Xã Hội (SSN) và không cần ITIN sắp hết hạn nữa. Tôi có cần gia hạn ITIN của mình không?

Đáp 20: Không, quý vị không nên gia hạn ITIN nếu đã có hoặc đủ điều kiện nhận SSN.  Vui lòng thông báo cho chúng tôi rằng quý vị đã có SSN và không cần ITIN nữa bằng cách đến văn phòng IRS địa phương hay gửi thư giải thích rằng quý vị hiện đã có SSN và muốn kết hợp hồ sơ thuế.  Nếu gửi thư, hãy bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư và ITIN cùng với bản sao thẻ an sinh xã hội và bản sao CP 565, Thông Báo Cấp ITIN, nếu có.  IRS sẽ bỏ ITIN để không ai có thể sử dụng nó trong tương lai. Chúng tôi cũng sẽ kết hợp mọi thông tin thuế vụ quý vị dùng ITIN để khai trước đây với SSN.  Vui lòng gửi thư tới: Internal Revenue Service, Austin, TX 73301-0057.