Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes Act), được ban hành vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi tam cá nguyệt.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National / International CPA Firms) *
    • Deloitte and Touche, LLP
    • Ernst & Young LLP
    • KPMG LLP
    • PricewaterhouseCoopers LLP
    • BDO

* Kiểm lại danh bạ điện thoại địa phương để biết chỗ nào gần nhất.

* Sẽ đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý Thâu Nhận. Sẽ không đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ (Acceptance Agents Outside of the U.S.)  

Australia Belgium Brazil Canada China Costa Rica
Dominican Republic Germany Guam Hong Kong India Israel
Italy
 
Japan Mexico Netherlands New Zealand Norway
Philippines
 
Portugal Singapore Spain Sweden Switzerland
United Kingdom Venezuela Turkey Thailand    

 

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang  (U.S. Acceptance Agents by State)

Alabama Alaska Arizona Arkansas
California Colorado Connecticut Delaware
District of Columbia Florida Georgia Hawaii
Idaho Illinois Indiana Iowa
Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota
Mississippi Missouri Montana Nebraska
Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico
New York North Carolina North Dakota Ohio
Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee
Texas Utah Vermont Virginia
Washington West Virginia Wisconsin Wyoming