Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế, được ban hành vào ngày 18 tháng 12, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Câu Hỏi Thường Gặp, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi quý.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National / International CPA Firms) *

  • Deloitte and Touche, LLP
  • Ernst & Young LLP
  • KPMG LLP
  • PricewaterhouseCoopers LLP
  • BDO

* Kiểm tra danh bạ điện thoại địa phương để biết địa điểm gần nhất.

* Đại Lý Thâu Nhận được biểu thị bẳng dấu hoa thị. Chứng Nhận Đại Lý Thâu Nhận không được biểu thị bẳng dấu hoa thị

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ

Ác-gen-ti-na (tiếng Anh)

Úc (tiếng Anh)

Bỉ (tiếng Anh)

Brazil (tiếng Anh)

Canada (tiếng Anh)

Trung Quốc (tiếng Anh)

Costa Rica (tiếng Anh)

Cộng Hòa Séc (tiếng Anh)

Cộng Hòa Dominica (tiếng Anh)

Pháp (tiếng Anh)

Đức (tiếng Anh)

Hy Lạp (tiếng Anh)

Guam (tiếng Anh)

Hồng Kông (tiếng Anh)

Ấn Độ (tiếng Anh)

Ailen (tiếng Anh)

Israel (tiếng Anh)

Ý (tiếng Anh)

Jamaica

Nhật Bản (tiếng Anh)

Kuwait (tiếng Anh)

Mê-hi-cô (tiếng Anh)

Ma rốc (tiếng Anh)

Hà Lan (tiếng Anh)

Tân Tây Lan (tiếng Anh)

Na uy (tiếng Anh)

Pakistan (tiếng Anh)

Phi-líp-pin (tiếng Anh)

Bồ Đào Nha (tiếng Anh)

Qatar (tiếng Anh)

Ru-ma-ni

Nga (tiếng Anh)

Ả Rập Saudi (tiếng Anh)

Xéc-bi-a (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Hàn Quốc (tiếng Anh)

Tây Ban Nha (tiếng Anh)

Thụy Điễn (tiếng Anh)

Thụy Sĩ (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Thổ Nhĩ Kỳ (tiếng Anh)

Ukraine (tiếng Anh)

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (tiếng Anh)

Vương Quốc Anh (tiếng Anh)

Venezuela (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang 

Alabama (tiếng Anh)

Alaska (tiếng Anh)

Arizona (tiếng Anh)

Arkansas (tiếng Anh)

California (tiếng Anh)

Colorado (tiếng Anh)

Connecticut (tiếng Anh)

Delaware (tiếng Anh)

District of Columbia (tiếng Anh)

Florida (tiếng Anh)

Georgia (tiếng Anh)

Hawaii (tiếng Anh)

Idaho (tiếng Anh)

Illinois (tiếng Anh)

Indiana (tiếng Anh)

Iowa (tiếng Anh)

Kansas (tiếng Anh)

Kentucky (tiếng Anh)

Louisiana (tiếng Anh)

Maine (tiếng Anh)

Maryland (tiếng Anh)

Massachusetts (tiếng Anh)

Michigan (tiếng Anh)

Minnesota (tiếng Anh)

Mississippi (tiếng Anh)

Missouri (tiếng Anh)

Montana (tiếng Anh)

Nebraska (tiếng Anh)

Nevada (tiếng Anh)

New Hampshire (tiếng Anh)

New Jersey (tiếng Anh)

New Mexico (tiếng Anh)

New York (tiếng Anh)

North Carolina (tiếng Anh)

North Dakota (tiếng Anh)

Ohio (tiếng Anh)

Oklahoma (tiếng Anh)

Oregon (tiếng Anh)

Pennsylvania (tiếng Anh)

Puerto Rico (tiếng Anh)

Rhode Island (tiếng Anh)

South Carolina (tiếng Anh)

South Dakota (tiếng Anh)

Tennessee (tiếng Anh)

Texas (tiếng Anh)

Utah (tiếng Anh)

Vermont (tiếng Anh)

Virginia (tiếng Anh)

Washington (tiếng Anh)

West Virginia (tiếng Anh)

Wisconsin (tiếng Anh)

Wyoming (tiếng Anh)