Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Single and Joint Filers With No Dependents
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Application for Automatic Extension of Time
Miscellaneous Income

 

Individual Tax Return
Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Request for Transcript of Tax Return

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes Act), được ban hành vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi tam cá nguyệt.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National / International CPA Firms) *
    • Deloitte and Touche, LLP
    • Ernst & Young LLP
    • KPMG LLP
    • PricewaterhouseCoopers LLP
    • BDO

* Kiểm lại danh bạ điện thoại địa phương để biết chỗ nào gần nhất.

* Sẽ đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý Thâu Nhận. Sẽ không đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ (Acceptance Agents Outside of the U.S.)  

Australia Belgium Brazil Canada Costa Rica Dominican Republic
Germany
 
Guam Hong Kong India Israel Italy
Japan
 
Mexico Netherlands New Zealand Norway Philippines
Portugal
 
Singapore Spain Sweden Switzerland United Kingdom
Venezuela Turkey Thailand      

 

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang  (U.S. Acceptance Agents by State)

Alabama Alaska Arizona Arkansas
California Colorado Connecticut Delaware
District of Columbia Florida Georgia Hawaii
Idaho Illinois Indiana Iowa
Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota
Mississippi Missouri Montana Nebraska
Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico
New York North Carolina North Dakota Ohio
Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee
Texas Utah Vermont Virginia
Washington West Virginia Wisconsin Wyoming