Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận

Đoạn 203 của Đạo Luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes Act), được ban hành vào ngày 18 tháng Mười Hai, 2015, bao gồm các điều khoản ảnh hưởng đến tiến trình xin Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN). Người đóng thuế và đại diện của họ nên duyệt lại những thay đổi này, được giải thích thêm trong Các Thắc Mắc Thông Thường, trước khi nộp đơn xin ITIN.

Sau đây là danh sách cho công chúng, các Đại Lý Thâu Nhận đối với Mẫu Đơn W-7. Danh sách này được cập nhật mỗi tam cá nguyệt.

Các Hãng CPA Quốc Gia* (National / International CPA Firms) *
    • Deloitte and Touche, LLP
    • Ernst & Young LLP
    • KPMG LLP
    • PricewaterhouseCoopers LLP
    • BDO

* Kiểm lại danh bạ điện thoại địa phương để biết chỗ nào gần nhất.

* Sẽ đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý Thâu Nhận. Sẽ không đánh dấu hình sao nếu là Đại Lý

Các Đại Lý Thâu Nhận bên ngoài Hoa Kỳ (Acceptance Agents Outside of the U.S.)  

Argentina Australia Belgium Brazil Canada China
Costa Rica Czech Republic Dominican Republic France Germany Greece
Guam
 
Hong Kong India Israel Italy Japan
Mexico Netherlands New Zealand Norway Pakistan Philippines
Portugal Russia Saudi Arabia Serbia Singapore South Korea
Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey United Arab Emirates
United Kingdom Venezuela        

 

Các Đại Lý Thâu Nhận tại Hoa Kỳ, xếp theo Tiểu Bang  (U.S. Acceptance Agents by State)

Alabama Alaska Arizona Arkansas
California Colorado Connecticut Delaware
District of Columbia Florida Georgia Hawaii
Idaho Illinois Indiana Iowa
Kansas Kentucky Louisiana Maine
Maryland Massachusetts Michigan Minnesota
Mississippi Missouri Montana Nebraska
Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico
New York North Carolina North Dakota Ohio
Oklahoma Oregon Pennsylvania Puerto Rico
Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee
Texas Utah Vermont Virginia
Washington West Virginia Wisconsin Wyoming