Các Câu Hỏi Thường Gặp về Tài Liệu cho ITIN

Giấy tờ "được chứng nhận" và "được công chứng" khác nhau thế nào?

Giấy tờ được chứng nhận là giấy tờ được cơ quan cấp phát bản gốc cung cấp và chứng nhận là bản sao chính xác của bản gốc và có đóng dấu chính thức từ Cơ Quan đó. Đây là những giấy tờ được chấp nhận. Giấy tờ được công chứng là giấy tờ người đóng thuế cung cấp cho công chứng iên làm chứng việc ký tên vào giấy tờ bản chính thức và đóng kèm theo con dấu để bảo đảm giấy tờ đó hợp lệ. Những giấy tờ này sẽ không được chấp nhận khi xin ITIN. Người phụ thuộc của quân nhân Hoa Kỳ có thể nộp các giấy tờ bản gốc, bản sao được chứng nhận hoặc bản sao được công chứng của những giấy tờ tùy thân.

Những giấy tờ nào được chấp nhận?

Xem hướng dẫn cho Mẫu W-7 (tiếng Anh) PDF. Những hướng dẫn này nêu ra 13 loại giấy tờ được chấp nhận.

IRS có trả lại giấy tờ gốc cho tôi không? Mất bao lâu để nhận lại giấy tờ gốc? (cập nhật tháng 12 năm 2021)

Các giấy tờ bản gốc sẽ được trả lại theo địa chỉ trong hồ sơ sau khi xử lý đơn đăng ký của quý vị. IRS hiện đang xử lý Mẫu W-7 trong vòng 11 tuần sau khi nhận được. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm thiểu sự chậm trễ đồng thời xử lý các yêu cầu theo thứ tự mà chúng đã được nhận. Nếu cần các giấy tờ bản gốc của mình cho bất kỳ mục đích nào trong khung thời gian xử lý này, quý vị có thể trực tiếp nộp đơn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế của IRS hoặc CAA. Thay vào đó, quý vị cũng có thể chọn gửi các bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát. Những giấy tờ bản gốc quý vị đã gửi sẽ được trả lại cho quý vị theo địa chỉ gửi thư được hiển thị trên Mẫu W-7 của quý vị. Quý vị không cần cung cấp phong bì trả lại. Người nộp đơn được phép gửi kèm theo một phong bì Thư Chuyển Phát Nhanh hoặc phong bì dịch vụ chuyển phát tận nhà trả trước để việc gửi lại giấy tờ của họ nhanh hơn. IRS sau đó sẽ gửi lại các giấy tờ trong phong bì mà người nộp đơn cung cấp.

Tôi cần liên lạc với ai nếu không nhận được giấy tờ trong thời gian hạn định? (cập nhật ngày 10 tháng 9 năm 2021)

Nếu giấy tờ bản gốc của quý vị không được trả lại sau khung thời gian nêu trên, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-908-9982 (chỉ ở Hoa Kỳ) hoặc đối với quốc tế, hãy gọi 267-941-1000 (đây không phải là số điện thoại miễn cước gọi).

Tôi có lựa chọn thay thế nào không nếu không muốn gửi giấy tờ bản gốc của mình qua đường bưu điện, chẳng hạn như hộ chiếu?

Thay vì gửi giấy tờ bản gốc, quý vị có thể sử dụng Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận (CAA) được ủy quyền của IRS hoặc đặt lịch hẹn tại địa điểm Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế (TAC) của IRS (tiếng Anh) được chỉ định. Để tìm CAA địa phương trong khu vực của mình, quý vị có thể truy cập Chương Trình Đại Lý Thâu Nhận (tiếng Anh). CAA có thể xác thực mọi giấy tờ tùy thân cho đương đơn chính và phụ. Đối với người phụ thuộc, họ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của mọi giấy tờ khác đến IRS.

Nếu tôi không thể lấy những giấy tờ mình cần để xin ITIN thì có thể xin số An Sinh Xã Hội thay thế không?

Nếu đã đủ điều kiện nhận số an sinh xã hội thì quý vị không đủ điều kiện nhận ITIN.

Lãnh sự quán hoặc đại sứ quán của tôi ở nước ngoài có thể chứng nhận giấy tờ cho tôi không?

Quý vị có thể yêu cầu đại sứ quán hoặc lãnh sự quán chứng nhận bản sao giấy tờ. Tuy nhiên, các dịch vụ có thể khác nhau giữa các quốc gia, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán thích hợp để nắm được thông tin cụ thể.