Công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú ở nước ngoài (tiếng Anh)

Thông tin về thuế cho công dân Hoa Kỳ (tiếng Anh)ngoại nhân thường trú (tiếng Anh) mà sinh sống hoặc có thu nhập bên ngoài Hoa Kỳ.

Người nước ngoài (tiếng Anh)

Thông tin về thuế dành cho người nước ngoài được IRS phân loại như: ngoại nhân thường trú (tiếng Anh) mà đáp ứng yêu cầu về thẻ xanh hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể trong năm hiện tại; ngoại nhân không thường trú (tiếng Anh)không đáp ứng yêu cầu về thẻ xanh hoặc yêu cầu về sự hiện diện đáng kể; ngoại nhân có tình trạng kép (tiếng Anh) mà thay đổi tình trạng cư trú trong năm hiện tại; sinh viên nước ngoài (tiếng Anh) mà tạm trú tại Hoa Kỳ; và các phân loại khác, bao gồm vận động viên và nghệ sĩ giải trí (tiếng Anh), công nhân nông nghiệp (tiếng Anh), người giúp việc ở tại nhà (tiếng Anh), ngoại nhân có tình trạng kép (tiếng Anh), và người bỏ quốc tịch (tiếng Anh).

Người nộp thuế ở lãnh thổ Hoa Kỳ (tiếng Anh)

Thông tin về thuế dành cho những cá nhân cư trú hoặc có thu nhập tại các lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ — Guam, Khối thịnh vượng chung của Quần đảo Bắc Mariana (CNMI), Samoa thuộc Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico.

Nhiệm vụ quan trọng

Trợ giúp & nguồn hỗ trợ