Sitwayen Ameriken ak Rezidan Etranje ki nan Lòt Peyi (an anglè)

Enfòmasyon taks pou Sitwayen Ameriken (an anglè) ak rezidan etranje (an anglè) k ap viv oubyen ki gen revni nan lòt peyi ki pa Etazini.

Etranje yo (an anglè)

Men kòman IRS klase enfòmasyon taks pou etranje yo: rezidan etranje (an anglè) ki pase pou l gen kat vèt oubyen ki pase tès prezans konsiderab nan ane sa a; etranje ki pa rezidan (an anglè) ki pako (an anglè) nan kondisyon pou genyen kat vèt oubyen pou pase tès prezans konsiderab la; etranje ki gen de estati (an anglè) ki chanje estati rezidans yo panda ane sa a; etidyan etranje (an anglè) ki rezide tanporèman Ozetazini; ansanm ak lòt kategori, ki gen ladann atlèt ak atis (an anglè), ouvriye agrikòl (an anglè), etranje ki travay san touche (an anglè), etranje ki gen de estati (an anglè), epi ekspatriye yo (an anglè).

Kontribyab taks ki nan Tèritwa Etazini yo (an anglè)

Enfòmasyon sou taks pou moun ki rezide oubyen ki gen revni yo nan Teritwa Etazini yo—Guam, Repiblik yo ki nan zile Maryana Nò (CNMI), Samoa Ameriken, Zile Vyèj, oubyen Pòtoriko.

Travay Pi Enpòtan yo

Èd ak Resous