Mã số thuế Cá nhân

Quy định mới

Chủ sở hữu ITIN có thể truy cập tài khoản trực tuyến

Người đóng thuế có ITIN có thể hoàn tất quy trình đăng ký để truy cập tài khoản trực tuyến của IRS của họ, tài khoản này cung cấp số nợ đến hạn, lịch sử thanh toán, kế hoạch thanh toán, hồ sơ thuế, và hơn thế nữa.

Chủ sở hữu ITIN phải xác minh danh tính của họ thông qua quy trình trò chuyện video và sẽ cần địa chỉ email hợp lệ, bằng chứng về ITIN, một tài liệu chính và một tài liệu phụ. Một trong những tài liệu phải cung cấp bằng chứng về địa chỉ.

Quy trình xác minh danh tính này áp dụng cho các dịch vụ IRS bao gồm Tài khoản trực tuyếnLấy bản ghi trực tuyếnThỏa thuận thanh toán trực tuyếnLhận PIN bảo vệ danh tính (IP PIN)Tài khoản Chuyên gia thuế (tiếng Anh)e-Services, and Nộp Mẫu 2848 và 8821 trực tuyến (tiếng Anh).

Yêu cầu đối với tờ khai thuế

Mọi đơn đăng ký Mẫu W-7, bao gồm cả việc gia hạn, phải bao gồm tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ trừ khi bạn đáp ứng trường hợp ngoại lệ đối với yêu cầu nộp tờ khai thuế. 

Thảo luận mở rộng về Quyền lợi về thuế được cho phép

Cuộc thảo luận về quyền lợi về thuế được cho phép đã được mở rộng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quyền lợi về thuế được cho phép  trong Hướng dẫn cho Mẫu W-7 (tiếng Anh)PDF.

Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc  (CDCC)

ITIN có thể được cấp cho người phụ thuộc là người nước ngoài từ Canada hoặc Mexico nếu người phụ thuộc đó làm cho người đóng thuế đủ điều kiện để nhận được tín thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc (được yêu cầu trên Mẫu 2441). Mẫu 2441 phải được đính kèm với Mẫu W-7 cùng với tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ. Xem Ấn phẩm 503 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Nhắc nhở quan trọng

ITIN đã hết hạn: Nếu bạn không cung cấp ITIN trên tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ ít nhất một lần cho các niên thuế 2020, 2021 và 2022, thì số ITIN của bạn sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Những ITIN có các chữ số giữa (vị trí thứ tư và thứ năm) "70", "71", "72", "73", "74", "75", "76", "77", "78", "79", "80", "81", "82", "83", "84", "85", "86", "87" hoặc "88" đã hết hạn. Ngoài ra, những ITIN có các chữ số giữa "90," "91," "92," "94," "95," "96," "97," "98," hoặc "99," NẾU được cấp trước năm 2013 đã hết hạn.

Ghi chú: Nếu trước đó bạn đã nộp đơn xin gia hạn và được chấp thuận thì bạn sẽ không cần phải gia hạn lại. Nếu không, bạn nên nộp Mẫu W-7, Đơn xin cấp Mã số thuế Cá nhân của IRS đã hoàn thành, tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ, cùng tất cả giấy tờ tùy thân cần thiết cho IRS.

Tờ khai thông tin: Nếu ITIN của bạn chỉ dùng trên tờ khai thông tin cho mục đích khai báo, bạn không cần phải gia hạn ITIN vào lúc này. Tuy nhiên, nếu cần sử dụng ITIN để nộp tờ khai thuế liên bang Hoa Kỳ trong tương lai, bạn sẽ cần phải gia hạn ITIN vào lúc đó.  

Thay đổi địa chỉ: Điều quan trọng là IRS phải biết địa chỉ gửi thư hiện tại của bạn. Địa chỉ này được sử dụng để gửi qua đường bưu điện các thông báo về Mẫu W-7, bao gồm thông báo về ITIN được cấp và gửi lại văn kiện chứng minh gốc cho bạn. Nếu bạn chuyển nhà trước khi nhận được ITIN, hãy thông báo cho chúng tôi về địa chỉ gửi thư hiện tại của bạn ngay lập tức để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình.

ITIN là gì?

Mã số thuế Cá nhân (ITIN) là con số để xử lý thuế do Sở Thuế vụ cấp. IRS cấp ITIN cho những cá nhân được yêu cầu có mã số thuế Hoa Kỳ nhưng không có, và không đủ điều kiện (tiếng Anh) để có số An sinh Xã hội (SSN) từ Sở An sinh Xã hội (SSA).

ITIN được sử dụng để làm gì?

IRS cấp ITIN để giúp cá nhân tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ và cung cấp phương tiện để xử lý và giải trình một cách hiệu quả các tờ khai thuế và khoản thanh toán cho những người không đủ điều kiện (tiếng Anh) nhận số An sinh Xã hội. Số này được cấp bất kể tình trạng nhập cư, vì cả người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú đều có thể được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ hoặc khai báo theo Luật Thuế vụ. ITIN không phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài việc khai báo thuế liên bang.

ITIN không:

 • Cho phép được làm việc ở Hoa Kỳ
 • Cung cấp khả năng hội đủ điều kiện để nhận phúc lợi An sinh Xã hội
 • Giúp một người phụ thuộc trở nên đủ điều kiện cho các Mục đích về Tín thuế Thu nhập kiếm được

Tôi có cần ITIN không?

Những điều sau đây có áp dụng cho bạn không?

 1. Bạn không có SSN và không đủ điều kiện (tiếng Anh) để có số này, và
 2. Bạn bắt buộc phải cung cấp mã số thuế liên bang hoặc nộp tờ khai thuế liên bang, và
 3. Bạn thuộc một trong các phân loại sau:
  • Người nước ngoài tạm trú phải nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ (dựa trên những ngày có mặt ở Hoa Kỳ) nộp tờ khai thuế Hoa Kỳ
  • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của công dân Hoa Kỳ/ người nước ngoài thường trú
  • Người phụ thuộc hoặc người phối ngẫu của người có thị thực là người nước ngoài tạm trú
  • Người nước ngoài  tạm trú yêu cầu quyền lợi theo hiệp ước thuế
  • Sinh viên, giảng viên hoặc nhà nghiên cứu là người nước ngoài tạm trú nộp tờ khai thuế tại Hoa Kỳ hoặc yêu cầu một trường hợp ngoại lệ

Nếu vậy thì bạn phải nộp đơn xin ITIN.