Thông Tin Bổ Sung về ITIN

Làm cách nào để lấy ITIN từ hải ngoại?

Người đóng thuế là ngoại nhân cần Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) có thể nhận được số này từ bên ngoài Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên trang "Xin ITIN từ Hải Ngoại".

ITIN có hợp lệ để nhận diện không?

Không. ITIN không phải là phương thức nhận diện hợp lệ ngoài hệ thống thuế liên bang. Đương đơn ITIN có thể nộp đơn trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện; tuy nhiên IRS sẽ không công nhận thêm mức xác thực của giấy tờ nhận diện. ITIN không chứng minh danh tính ngoài hệ thống thuế liên bang và không được đưa ra hay chấp nhận là phương thức nhận diện cho mục đích không liên quan đến thuế.

ITIN có hợp lệ cho mục đích làm việc không?

Không. ITIN chỉ dành cho mục đích thuế thu nhập liên bang mà thôi. Việc có ITIN sẽ không thay đổi tình trạng nhập cư hay quyền làm việc tại Hoa Kỳ của quý vị.

Có thể dùng ITIN làm giấy tờ tùy thân để xin giấy phép lái xe tiểu bang không?

Không. ITIN không phải là phương thức nhận diện hợp lệ ngoài hệ thống thuế Liên Bang. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào Liên lạc với DMV (tiếng Anh)PDF được cung cấp cho các nha lộ vận (DMV) tiểu bang.

Tôi phải làm gì khi được cấp số an sinh xã hội (SSN)?

Một khi được cấp SSN, quý vị phải dùng số đó cho mục đích thuế và không tiếp tục dùng ITIN nữa. Việc sử dụng cả ITINSSN được cấp cho cùng một người để nộp tờ khai thuế là không hợp lệ. Trách nhiệm của quý vị là phải báo cho IRS để chúng tôi kết hợp tất cả hồ sơ thuế của quý vị theo một số nhận diện. Nếu không báo cho IRS khi được cấp SSN thì quý vị sẽ không được nhận tín thuế cho mọi khoản tiền lương đã được trả và thuế đã khấu lưu, điều này có thể làm giảm bất kỳ khoản tiền hoàn thuế nào của quý vị. Quý vị có thể đến văn phòng IRS địa phương hay gửi thư giải thích rằng hiện quý vị đã được cấp SSN và muốn kết hợp các hồ sơ thuế. Ghi rõ tên đầy đủ, địa chỉ gửi thư và ITIN cùng với bản sao thẻ an sinh xã hội và bản sao của CP 565, Thông Báo Cấp ITIN, nếu có. IRS sẽ vô hiệu hóa ITIN và kết hợp mọi thông tin thuế sử dụng ITIN đã nộp trước đây với SSN. Vui lòng gửi thư tới:

Internal Revenue Service
Austin
, TX 73301-0057 

Thông tin ITIN nào có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha?

Hầu hết thông tin trên trang này đã có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và có thể được truy cập bằng cách nhấp vào trang tương đương bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin về ITIN nào có sẵn cho chuyên gia thuế?

Thông tin về việc dùng ITIN để khai tờ khai thuế hiện có sẵn cho các chuyên gia thuế. Mặc dù sẽ xảy ra sự không tương thích về ITIN/SSN khi nộp tờ khai thuế điện tử khai báo lương bổng đối với người có ITIN, các thay đổi trong chương trình cho phép chấp nhận những tờ khai thuế này. Tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này và những nhắc nhở khác cho chuyên gia thuế trên trang Nhắc Nhở về ITIN cho Chuyên Gia Thuế.

Đại Lý Thâu Nhận ITIN là gì?

Đại Lý Thâu Nhận ITIN là cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức (trường đại học, tổ chức tài chánh, người hành nghề thuế, tổ chức phi lợi nhuận, v.v.) do IRS ủy quyền để hỗ trợ các cá nhân xin ITIN. Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận (CAA) duyệt xét giấy tờ của đương đơn và gửi Mẫu W-7 đã hoàn tất, cùng với giấy chứng nhận chính xác, bản sao các giấy tờ cần thiết cùng tờ khai thuế hoặc giấy tờ ngoại lệ cho IRS để cứu xét. CAA có thể xác thực mọi giấy tờ cho đương đơn chính và phụ ngoại trừ thẻ căn cước quân đội nước ngoài. CAA chỉ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh cho người phụ thuộc. Đối với mọi giấy tờ của người phụ thuộc khác, CAA phải gửi bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát đến IRS qua đường bưu điện. Một số Đại Lý Thâu Nhận có thể tính phí. Nhấp vào đây để xem danh sách các Đại Lý Thâu Nhận (tiếng Anh).

Làm cách nào để tôi có thể trở thành Đại Lý Thâu Nhận?

Mọi đương đơn cần thực hiện bốn bước chính để trở thành Đại Lý Thâu Nhận:

  1. Hoàn tất hoạt động huấn luyện bắt buộc cho Đại Lý Thâu Nhận
  2. Điền vào Mẫu 13551 và đính kèm phiếu in dấu vân tay
  3. Đính kèm mẫu giấy chứng nhận cho mỗi người được nêu trong phần số 5 của đơn xin.
  4. Hoàn tất hoạt động huấn luyện về pháp lý và nộp giấy chứng nhận hoàn tất bản gốc cùng với Mẫu 13551.

Thông tin thêm hiện có sẵn trên trang "Cách Để Trở Thành Đại Lý Thâu Nhận (tiếng Anh)".

Có thông tin nào cho Người Mua/Người Bán Bất Động Sản Ngoại Quốc?

Người mua và người bán ngoại quốc sở hữu một phần của bất động sản tại Hoa Kỳ cần có Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (TIN) để xin khấu lưu thuế khi thanh lý phần bất động sản đó, cũng như để chi trả bất kỳ khoản khấu lưu bắt buộc nào. Những cá nhân không đủ điều kiện nhận Số An Sinh Xã Hội có thể xin Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) đáp ứng yêu cầu cung cấp TIN. Nhấp vào Hướng Dẫn về ITIN cho Người Mua/Người Bán Bất Động Sản Ngoại Quốc (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp.