Thay đổi của Chương trình Đại lý thâu nhận ITIN

IRS tiếp tục việc nộp đơn xin làm Đại lý thâu nhận

Ngày 19 tháng 1, 2024, IRS đã dỡ bỏ lệnh cấm nộp đơn. Các bên quan tâm hiện có thể tiếp tục nộp đơn xin tham gia chương trình Đại lý thâu nhận của IRS. Đại lý thâu nhận là một cá nhân hoặc một tổ chức được IRS ủy quyền để hỗ trợ các cá nhân người nước ngoài và những người nước ngoài khác lấy Mã số thuế cá nhân (ITIN) từ IRS.

Quá trình đăng ký Đại lý thâu nhận mới

Quá trình đăng ký Đại lý thâu nhận đã thay đổi đáng kể và bao gồm các nỗ lực hiện đại hóa nhằm chuyển quá trình đăng ký bằng giấy trước đây sang quá trình đăng ký điện tử. Sự thay đổi này mang lại hiệu quả cao hơn và giảm thời gian xử lý các đơn đăng ký hợp lệ được gửi từ 120 ngày xuống còn 60 ngày. Bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về Đại lý thâu nhận để biết câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về quy trình đăng ký mới.

Để trở thành Đại lý thâu nhận, bạn phải hoàn thành và nộp Đơn xin làm Đại lý thâu nhận của IRS thay mặt cho công ty/tổ chức của bạn. Quá trình hoàn thành Đơn xin làm Đại lý thâu nhận của IRS bao gồm 4 bước sau:

  1. Hoàn thành Đào tạo Đại lý thâu nhận ITIN (tiếng Anh)PDF bắt buộc trước khi nộp đơn đăng ký của bạn. Mọi người được liệt kê là Bên chịu trách nhiệm (RP) trong đơn đăng ký của bạn đều phải hoàn thành khóa đào tạo.
  2. Hoàn thành (Đào tạo thẩm tra (tiếng Anh))(chỉ dành cho CAA) trước khi nộp đơn đăng ký của bạn. Mọi người được liệt kê là RP trong đơn đăng ký của bạn đều phải hoàn thành khóa đào tạo.
  3. Hoàn thành Đơn xin làm Đại lý thâu nhận của IRS bằng điện tử. Xác định các cá nhân trong công ty/tổ chức là Người đứng đầu, Thành viên hoặc Chủ sở hữu Doanh nghiệp (PPO); Người đồng ý chính (PC); RP; và Liên hệ, nếu cần. Tất cả các bên được xác định trong đơn đăng ký của bạn, ngoại trừ những người liên hệ, phải đăng ký với E-Services của IRS (tiếng Anh) để truy cập đơn, hoàn thành các trường bắt buộc, xác nhận việc hoàn thành khóa đào tạo và bản tuyên thệ đã ký tên tương ứng.
  4. Truy cập Công cụ tải lên tài liệu (tiếng Anh) của CAA để tải lên các tài liệu cần thiết (ví dụ: Chứng chỉ đào tạo thẩm tra, Chứng chỉ chuyên môn, tài liệu về công dân, thư miễn thuế phi lợi nhuận). Chúng tôi khuyên bạn nên tải lên ngay sau khi gửi đơn đăng ký.

Hãy tham khảo Phụ đạo cho đơn xin làm Đại lý thâu nhận (tiếng Anh)PDF chi tiết để biết thông tin để hỗ trợ bạn hoàn thành, chỉnh sửa và nộp đơn của mình. Các câu hỏi về Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS có thể được chuyển qua email đến  ITIN Policy Section.

Yêu cầu bổ sung cho Đại lý thâu nhận

Những yêu cầu này được thiết kế nhằm mục đích đẩy mạnh chương trình ITIN và cải tiến dịch vụ cho cả đại lý thâu nhận và khách hàng của họ. Các thắc mắc về Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS có thể được gửi đến email của ITIN Policy Section.

Đào tạo

Để chắc chắn rằng các Đại lý thâu nhận có được công cụ họ cần để thực hiện công việc thì mọi đương đơn xin cấp mới và gia hạn phải hoàn tất Đào tạo Đại lý thâu nhận ITIN (tiếng Anh)PDF bắt buộc. Buổi đào tạo này có sẵn trực tuyến. Đương đơn CAA xin cấp mới và gia hạn cũng phải hoàn tất Đào tạo Tài liệu pháp lý chính thức để có được những kỹ năng cần thiết để xác thực giấy tờ tùy thân. Phải đính kèm giấy chứng nhận hoàn tất bản gốc cùng Mẫu 13551. Để biết thêm thông tin tham khảo Đào tạo về thẩm tra (tiếng Anh).

Duyệt xét tuân thủ

IRS sẽ duyệt xét tuân thủ bao gồm cả duyệt xét trực tiếp và qua thư từ. CAA phải phối hợp với IRS để kiểm tra tuân thủ và yêu cầu thông tin từ phía Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính về Điều hành thuế vụ hoặc Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ. Việc không thực hiện điều này có thể dẫn đến việc phải kết thúc tham gia chương trình.

Tiêu chuẩn phẩm chất

Mọi đại lý thâu nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn phẩm chất do IRS thiết lập và theo dõi. Những tiêu chuẩn mới tập trung vào phẩm chất của việc nộp Mẫu W-7 của từng đại diện cũng như sự tuân thủ của họ theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận của Đại lý thâu nhận.

Nhắc nhở cho Chương trình Đại lý thâu nhận

  • CAA có thể xác thực tất cả các tài liệu nhận dạng đối với người đóng thuế chính và phụ ngoại trừ thẻ căn cước quân sự nước ngoài. Thẻ căn cước quân sự nước ngoài hiếm khi được đương đơn cung cấp nhưng vẫn có thể được sử dụng để lấy ITIN nếu được xuất trình trực tiếp cho IRS qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế ở địa phương.
  • Đối với người phụ thuộc, CAA có thể chứng thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực của tất cả các tài liệu khác đến IRS.
  • CAA phải hoàn thành và đính kèm Mẫu W-7 (COA), Chứng nhận chính xác về Mã số thuế cá nhân của IRS, vào mỗi đơn đăng ký của Mẫu W-7 được gửi. Điều này nhằm mục đích xác minh rằng họ đã xem xét tài liệu gốc hoặc bản sao có chứng thực từ cơ quan cấp chúng.
  • AA và CAA phải tiến hành phỏng vấn trực tiếp với từng người nộp đơn ITIN (chính, phụ, và người phụ thuộc) để hoàn thành đơn đăng ký. Hội thảo video chỉ có thể được sử dụng cho cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, CAA phải có giấy tờ tùy thân gốc hoặc bản sao có chứng thực từ cơ quan phát hành trong suốt cuộc phỏng vấn.