Thay đổi mới của Chương trình Đại lý thâu nhận ITIN

Lệnh hoãn Đơn xin làm Đại lý thâu nhận ITIN

IRS áp đặt lệnh hoãn với Chương trình Đại lý thâu nhận. Lệnh hoãn sẽ kéo dài đến đầu tháng 1 năm 2024 và khi được dỡ bỏ, chúng tôi sẽ ban hành thông báo hủy bỏ. Lệnh hoãn sẽ cho phép các nỗ lực hiện đại hóa đáng kể dẫn đến một quy trình nộp đơn hiệu quả hơn. Khung thời gian tổng thể để xử lý các đơn được gửi hợp lệ sẽ thay đổi từ 120 ngày đến không quá 60 ngày.

Trong lúc có lệnh hoãn, Mẫu 13551, Đơn xin tham gia Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS, sẽ không được chấp nhận.

Quá trình chứng nhận tài liệu 

CAA có thể xác thực mọi giấy tờ tùy thân cho đương đơn chính và phụ. Đối với người phụ thuộc, họ có thể xác thực hộ chiếu và giấy khai sinh dân sự; tuy nhiên, họ phải gửi trực tiếp bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận của mọi giấy tờ khác đến IRS. Mẫu W-7 (COA), Giấy Chứng nhận chính xác cho Mã số thuế Cá nhân của IRS phải được gửi kèm khi nộp đơn xin theo Mẫu W-7 để xác minh rằng họ đã duyệt xét giấy tờ bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát.

Đại lý thâu nhận (AA) và CAA phải trực tiếp phỏng vấn từng đương đơn (đương đơn chính, phụ và người phụ thuộc) để hoàn tất đơn xin. Có thể phỏng vấn qua video nếu CAA có giấy tờ tùy thân bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận từ cơ quan cấp phát trong quá trình phỏng vấn.

Lời nhắc nhở của Chương trình Đại lý thâu nhận

IRS đã thay đổi danh sách các loại tài liệu mà CAA được ủy quyền để xác thực và nộp cùng với đơn của khách hàng xin cấp Mã số thuế Cá nhân (ITIN). Một cuộc kiểm tra gần đây của Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính về Điều hành thuế vụ (TIGTA) cho thấy không có khóa đào tạo về pháp lý về thẻ căn cước quân nhân nước ngoài nào dành cho CAA.

Dựa trên những thông tin này, chúng tôi đã loại thẻ căn cước quân nhân nước ngoài ra khỏi danh sách 13 loại tài liệu mà CAA có thể xác thực. Thẻ căn cước quân nhân nước ngoài hiếm khi được đương đơn cung cấp nhưng vẫn có thể được sử dụng để xin ITIN nếu xuất trình trực tiếp cho IRS qua đường bưu điện hoặc gặp mặt trực tiếp tại Trung tâm Hỗ trợ Người đóng thuế.

Yêu cầu bổ sung cho Đại lý thâu nhận

Những yêu cầu này được thiết kế nhằm mục đích đẩy mạnh chương trình ITIN và cải tiến dịch vụ cho cả đại lý thâu nhận và khách hàng của họ. Các thắc mắc về Chương trình Đại lý thâu nhận của IRS có thể được gửi đến email của Ban Chính sách ITIN.

Đào tạo

Để chắc chắn rằng các Đại lý thâu nhận có được công cụ họ cần để thực hiện công việc thì mọi đương đơn xin cấp mới và gia hạn phải hoàn tất Đào tạo Đại lý thâu nhận ITIN (tiếng Anh)PDF bắt buộc. Buổi đào tạo này có sẵn trực tuyến. Đương đơn CAA xin cấp mới và gia hạn cũng phải hoàn tất Đào tạo Tài liệu pháp lý chính thức để có được những kỹ năng cần thiết để xác thực giấy tờ tùy thân. Phải đính kèm giấy chứng nhận hoàn tất bản gốc cùng Mẫu 13551. Để biết thêm thông tin tham khảo Đào tạo về Pháp lý (tiếng Anh).

Duyệt xét tuân thủ

IRS sẽ duyệt xét tuân thủ bao gồm cả duyệt xét trực tiếp và qua thư từ. CAA phải phối hợp với IRS để kiểm tra tuân thủ và yêu cầu thông tin từ phía Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chính về Điều Hành Thuế Vụ hoặc Văn Phòng Trách Nhiệm Chính Phủ. Việc không thực hiện điều này có thể dẫn đến việc phải kết thúc tham gia chương trình.

Tiêu chuẩn phẩm chất

Mọi đại lý thâu nhận phải tuân theo các tiêu chuẩn phẩm chất do IRS thiết lập và theo dõi. Những tiêu chuẩn mới tập trung vào phẩm chất của việc nộp Mẫu W-7 của từng đại diện cũng như sự tuân thủ của họ theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận của Đại lý thâu nhận.