Chủ Đề Số 161 Trả Lại Tiền Hoàn Thuế Bị Sai – SécSéc Giấy hoặc Ký Gửi Trực Tiếp

Đó là một khoản tiền hoàn thuế sai nếu quý vị nhận được khoản tiền hoàn thuế mà quý vị hoàn toàn không được hưởng hoặc với số tiền nhiều hơn mức quý vị được hưởng.

Nếu tiền hoàn thuế của quý vị là séc giấy của Bộ Tài Chính và chưa được lấy tiền ra:

 1. Viết "Void" ("Không có giá trị") ở đoạn xác nhận trên mặt sau của séc.
 2. Nộp ngay tờ séc, nhưng không trễ hơn 21 ngày, đến địa điểm IRS phù hợp nêu bên dưới đây. Địa điểm theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước từ TAX REFUND (HOÀN THUẾ) trên séc hoàn thuế của quý vị.
 3. Không được dập gim, gập hay kẹp tờ séc
 4. Gửi kèm một lưu ý nêu rõ "Return of erronous refund check" (Trả lại séc hoàn thuế bị sai) và giải thích ngắn gọn lý do trả lại séc hoàn thuế.

Nếu tiền hoàn thuế của quý vị là séc giấy của Bộ Tài Chính và đã được lấy ra tiền:

 1. Gửi ngay, nhưng không trễ hơn 21 ngày, séc cá nhân, lệnh phiếu, v.v … đến địa điểm IRS phù hợp nêu bên dưới đây. Địa điểm theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước từ TAX REFUND (HOÀN THUẾ) trên séc hoàn thuế của quý vị. Nếu quý vị không còn bản sao tờ séc thì gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) (xem trợ giúp qua điện thoại và địa phương để biết giờ hoạt động ) và giải thích cho người trợ giúp rằng quý vị cần thông tin để trả lại séc hoàn thuế đã lấy ra tiền.
 2. Viết lên séc/lệnh phiếu: Payment of Erronous Refund (Trả Tiền Hoàn Thuế bị Sai), thời gian cấp tiền hoàn thuế đó, và số nhận diện người đóng thuế của quý vị (số an sinh xã hội, số nhận diện hãng sở, hoặc số nhận diện người đóng thuế cá nhân).
 3. Gửi kèm giải thích ngắn gọn lý do trả lại tiền hoàn thuế.
 4. Rút tiền từ séc hoàn tiền thuế bị nhầm lẫn có thể dẫn đến tiền lãi nợ IRS.

Nếu tiền hoàn thuế của quý vị được ký gửi trực tiếp:

 1. Liên lạc với Nhà Thanh Toán Tự Động (Automated Clearing House, hay ACH) của ngân hàng/tổ chức tài chánh nơi nhận ký gửi trực tiếp và yêu cầu họ trả lại tiền hoàn thuế cho IRS.
 2. Gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp) để giải thích lý do trả lại tiền ký gửi trực tiếp.
 3. Tiền lãi có thể tích lũy từ tiền hoàn thuế nhầm lẫn.

Khi tiền hoàn thuế (séc giấy hoặc ký gửi trực tiếp) khác với số dự tính thì báo cho IRS số tiền thay đổi và gửi thư thông báo giải thích việc điều chỉnh đến địa chỉ theo hồ sơ của quý vị. Xin xem lại thông tin trong thông báo để xem thay đổi tiền hoàn thuế có đúng không. Nếu quý vị cần thêm trợ giúp thì dùng số điện thoại gọi miễn phí trong thông báo.

Địa chỉ gửi thư của IRS theo thành phố (có thể được viết tắt) ở dòng cuối cùng trước chữ TAX REFUND (HOÀN THUẾ) trên séc hoàn thuế của quý vị:

 • ANDOVER – Internal Revenue Service, 310 Lowell Street, Andover MA 01810
 • ATLANTA – Internal Revenue Service, 4800 Buford Highway, Chamblee GA 30341
 • AUSTIN – Internal Revenue Service, 3651 South Interregional Highway 35, Austin TX 78741
 • BRKHAVN – Internal Revenue Service, 1040 Waverly Ave., Holtsville NY 11742
 • CNCNATI – Internal Revenue Service, 7940 Kentucky Drive, Florence KY 41042
 • FRESNO – Internal Revenue Service, 5045 East Butler Avenue, Fresno CA 93727
 • KANS CY – Internal Revenue Service, 333 W. Pershing Road, Kansas City MO 64108-4302
 • MEMPHIS – Internal Revenue Service, 5333 Getwell Road, Memphis TN 38118
 • OGDEN – Internal Revenue Service, 1973 N Rulon White Blvd., Ogden UT 84201
 • PHILA – Internal Revenue Service, 2970 Market St., Philadelphia PA 19104