Patient-Centered Outreach Research Institute Filing Due Dates and Applicable Rates (2012-2013)

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Policy or Plan Ending Date in month of:

File return no later than:

Applicable rate:

Oct - 2012

July 31, 2013

$1

Nov - 2012

July 31, 2013

$1

Dec - 2012

July 31, 2013

$1

Jan - 2013

July 31, 2014

$1

Feb - 2013

July 31, 2014

$1

Mar - 2013

July 31, 2014

$1

Apr - 2013

July 31, 2014

$1

May - 2013

July 31, 2014

$1

Jun - 2013

July 31, 2014

$1

Jul - 2013

July 31, 2014

$1

Aug - 2013

July 31, 2014

$1

Sep - 2013

July 31, 2014

$1

Oct - 2013

July 31, 2014

$2

Nov - 2013

July 31, 2014

$2

Dec -2013

July 31, 2014

$2