Clarification of Instructions for Form 8996 Informing Qualified Opportunity Zone Businesses not to file Form 8996

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Don’t file Form 8996 if you are a qualified opportunity zone business. Form 8996 is filed only by qualified opportunity funds. 

The 2022 Instructions for Form 8996, Qualified Opportunity Fund, will make it clear that a qualified opportunity zone business should not file Form 8996.