Form 1040, 1040-SR, or 1040-NR, line 3a, Qualified dividends

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Don't enter an amount less than zero on line 3a (qualified dividends) of Form 1040, 1040-SR, or 1040-NR.