Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Calculating an Individual Shared Responsibility Payment

Health Care Tax Tip 2015-15, March 6, 2015

How You Can Benefit from the Premium Tax Credit

Health Care Tax Tip 2015-16, March 10, 2015

The Individual Shared Responsibility Provision - The Basics

Health Care Tax Tip 2015-19, March 20, 2015

The Premium Tax Credit - The Basics 2015

Health Care Tax Tip 2015-20, March 25, 2015

Determine if You Can Benefit from the Premium Tax Credit

Health Care Tax Tip 2015-21, March 26, 2015