Patient Centered Outreach Research Institute Filing Due Dates and Applicable Rates (2014-2015)

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Policy or Plan Ending Date in month of:

File return no later than:

Applicable rate:

Jan - 2014

July 31, 2015

$2

Feb - 2014

July 31, 2015

$2

Mar - 2014

July 31, 2015

$2

Apr - 2014

July 31, 2015

$2

May - 2014

July 31, 2015

$2

Jun - 2014

July 31, 2015

$2

Jul - 2014

July 31, 2015

$2

Aug - 2014

July 31, 2015

$2

Sep - 2014

July 31, 2015

$2

Oct - 2014

July 31, 2015

$2.08

Nov - 2014

July 31, 2015

$2.08

Dec - 2014

July 31, 2015

$2.08

Jan - 2015

July 31, 2016

$2.08

Feb - 2015

July 31, 2016

$2.08

Mar - 2015

July 31, 2016

$2.08

Apr - 2015

July 31, 2016

$2.08

May - 2015

July 31, 2016

$2.08

Jun - 2015

July 31, 2016

$2.08

Jul - 2015

July 31, 2016

$2.08

Aug 2015

July 31, 2016

$2.08

Sep - 2015

July 31, 2016

$2.08

Oct - 2015

July 31, 2016

$2.17

Nov - 2015

July 31, 2016

$2.17

Dec - 2015

July 31, 2016

$2.17