Patient-Centered Outreach Research Institute Filing Due Dates and Applicable Rates (2016-2017)

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Policy or Plan Ending Date in month of:

File return no later than:

Applicable rate:

Jan - 2016

July 31, 2017

$2.17

Feb - 2016

July 31, 2017

$2.17

Mar - 2016

July 31, 2017

$2.17

Apr - 2016

July 31, 2017

$2.17

May -2016

July 31, 2017

$2.17

June - 2016

July 31, 2017

$2.17

July - 2016

July 31, 2017

$2.17

Aug - 2016

July 31, 2017

$2.17

Sept - 2016

July 31, 2017

$2.17

Oct  - 2016

July 31, 2017

$2.26

Nov - 2016

July 31, 2017

$2.26

Dec - 2016

July 31, 2017

$2.26

Jan - 2017

July 31, 2018

$2.26

Feb - 2017

July 31, 2018

$2.26

March - 2017

July 31, 2018

$2.26

April - 2017

July 31, 2018

$2.26

May - 2017

July 31, 2018

$2.26

June - 2017

July 31, 2018

$2.26

July - 2017

July 31, 2018

$2.26

Aug. - 2017

July 31, 2018

$2.26

Sep - 2017

July 31, 2018

$2.26

Oct - 2017

July 31, 2018

$2.39

Nov - 2017

July 31, 2018

$2.39

Dec - 2017

July 31, 2018

$2.39