About Form 1040-A, U.S. Individual Income Tax Return

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Form 1040A is used by U.S. taxpayers to file an annual income tax return.


Prior Revisions

Form 1040-A for Tax Years 2015PDF | 2016PDF | 2017PDF

Instructions for Form 1040-A for Tax Years 2015PDF | 2016PDF | 2017PDF


Recent Developments

None at this time.


Other Items You May Find Useful