Commissioner's Comments, Statements and Remarks Archive

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

The most recent Commissioner’s Comments, Statements and Remarks may be found in our IRS Commissioner’s Comments, Statements and Remarks page.