Each month, the IRS provides various prescribed rates for federal income tax purposes. These rates, known as Applicable Federal Rates (AFRs), are regularly published as revenue rulings. 

The list below initially presents the revenue rulings containing these AFRs in reverse chronological order from the present back to January 2000.

View information about Using IRS Forms, Instructions, Publications and Other Item Files.

  1. Enter a term in the Find box.
  2. Click the Search button.
jwenn Èd

Rechèch ou a pa bay okenn rezilta. Tanpri eseye sijesyon pou rechèch ki anba la yo.


Konsèy sou rechèch

• Verifye ke ou byen eple mo ou ap chèche a
• Eseye chèche yon mo diferan
• Eseye itilize mo ki pi jeneral nan rechèch ou ap fè a
• Oubyen, ou ka eseye itilize meni yo pou jwenn sa w ap chèche a