Frequently Asked Questions - Tax Exempt Organizations

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Kesyon yo Poze Souvan sou Aplikasyon pou Egzanpsyon Fiskal

Kesyon yo Poze Souvan sou Aplikasyon pou Egzanpsyon Fiskal

Questions about the Annual Reporting Requirements for Exempt Organizations

Annual reporting requirements for tax-exempt organizations

FAQs about Issues of Interest to the General Public about Exempt Organizations

Insights into issues of interest to the general public relating to tax-exempt organizations, including public availability of exempt organization returns.

Questions About Operating as an Exempt Organization

Insights into the operations of a tax-exempt organization.

Exempt Organization Public Disclosure and Availability Requirements

Insights into the rules which require tax-exempt organizations to disclose their exemption applications and annual returns.

Automatic Exemption Revocation for Non Filing: Frequently Asked Questions 2

Questions and answers about the automatic revocation process for failure to file exempt organization returns

Frequently Asked Questions (FAQs) e-file for Charities and Nonprofits

Frequently asked questions about e-file for charities and other nonprofit organizations

FAQs about the Annual Form Filing Requirements for Section 527 Organizations

Insights into the annual filing requirements for political organizations.

Charitable Organizations Providing Disaster Relief - Questions and Answers

Frequently asked questions about disaster relief provided by charitable organizations.

Frequently Asked Questions about Form 1023

Frequently asked questions about Form 1023, Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code.