Tax Year 2020 Form 1040 MeF Due Dates

 

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.
Transmission Information Date
Begin Transmitting live IRS e-file returns February 12, 2021
Last date for transmitting timely filed returns May 17, 2021 
Last date for transmitting timely filed Forms 4868 May 17, 2021 
Last date for retransmitting rejected timely filed returns May 22, 2021  
Last date for retransmitting rejected timely filed Forms 4868 May 22, 2021 
Last date IRS will accept test transmissions No cut-off date
Last date to submit new IRS e-file Applications No cut-off date
Transmitting timely filed Forms 4868 or 2350 to meet overseas exception June 15, 2021
Retransmitting rejected timely filed Forms 4868 or 2350 to meet overseas exception June 20, 2021
Last date for transmitting returns on extension from Form 4868 October 15, 2021
Last date for retransmitting rejected late or returns on extension from Form 4868 October 20, 2021