Do Not File Form 7200 After January 31, 2022

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

The last day to file Form 7200, Advance Payment of Employer Credits Due to COVID-19, was January 31, 2022. Form 7200 remains on IRS.gov only as a historical item.