To Echanj Deviz an Mwayèn pa Ane

Konvèti Lajan Etranje an Dola Ameriken

Ou dwe eksprime kantite lajan ou te rapòte nan deklarasyon taks ou a an dola ameriken. Kidonk, ou dwe konvèti lajan etranje a an dola ameriken si ou resevwa revni oswa fè depans ak lajan etranje. An jeneral, itilize to echanj ki te aplikab (sa vle di pri lajan kontan) nan moman ou te resevwa, peye oubyen akimile pwodui a.

Sèl eksepsyon ki genyen nan règleman sa a gen rapò ak  inite biznis kalifye yo (QBU) (an anglè), ki gen dwa nòmalman pou yo itilize lajan peyi etranje. Si ou gen yon QBU ki ap fonksyone ak yon lajan ki pa dola ameriken, fè tout kalkil revni ki antre yo nan inite fonksyonèl QBU a, epi lè sa aplikab, konvèti revni sa a oswa pèt sa a selon to echanj ki aplikab la.

Konsa tou, yon kontribyab ka oblije rekonèt pwofi oswa pèt nan deviz yo fè nan deseri tranzaksyon lajan etranje. Gade nan seksyon 988 ki nan Kòd Revni Entèn lan ansanm ak règleman ki ladan l.

Remak: Ou dwe voye pèman taks peyi Ezetazini yo bay Sèvis Revni Entèn (IRS) an dola Ameriken.

To Echanj Deviz

Sèvis Revni Entèn pa gen okenn to echanj ofisyèl. Jeneralman, li aksepte nenpòt to echanj ki pibliye e moun itilize tout tan.

Lè w ap kalkile valè yon lajan peyi etranje ki sèvi ak plizye to echanj, sèvi ak to ki aplikab nan ka pa w la ak sitiyasyon pa w la dirèkteman.

Remak: To echanj ki mansyone nan paj sa a pa aplikab lè w ap peye IRS kòb taks Etazini. Si IRS resevwa pèman taks Etazini nan deviz etranje, to echanj IRS ap itilize pou konvèti deviz etranje a an dola ameriken an ap baze sou dat lè bank ki ap fè pèman an konvèti deviz etranje a an dola ameriken, li p ap sèvi ak dat IRS resevwa pèman deviz etranje a.

To Echanj Deviz an Mwayèn pa Ane

Pou ka jwenn lòt to echanj ki pa ekri nan lis anba la a, al gade nan resous gouvènmantal ak resous eksteryè ki ekri nan paj Lajan Etranje ak To Echanj yo (an anglè) oswa nenpòt lòt to echanj ki pibliye (moun itilize toutan).

Pou konvèti lajan etranje an dola ameriken, divize montan lajan etranje a pa to echanj anyèl mwayèn ki aplikab selon tablo ki anba la a. Pou konvèti dola ameriken an lajan etranje, miltiplye montan dola ameriken an pa to echanj anyèl mwayèn ki aplikab selon tablo ki anba la a.

To Echanj an Mwayèn pa Ane lè W Konvèti Lajan Etranje an Dola Ameriken

Peyi Deviz 2023 2022 2021 2020 2019
Afganistan Afgani 82.635 90.084 83.484 76.651  77.579
Aljeri Dina 135.933 142.123 135.011 126.741 119.402
Ajantinn Peso 296.154 130.792 95.098 70.635 48.192
Ostrali Dola 1.506 1.442 1.332 1.452 1.439
Bayerin Dina 0.377 0.377 0.377 0.377 0.377
Brezil Reyal 4.994 5.165 5.395 5.151 3.946
Canada Dola 1.350 1.301 1.254 1.341 1.327
Zile kayiman Dola 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833
Peyi lachinn Yuan 7.075 6.730 6.452 6.900 6.910
Dannmak Kwònn 6.890 7.077 6.290 6.538 6.670
Peyi lejip Liv 30.651 19.208 15.697 15.813 16.809
Zòn ewòp Ewo 0.924 0.951 0.846 0.877 0.893
Ongkong Dola 7.829 7.831 7.773 7.756 7.835
Ongri Forent 353.020 372.775 303.292 307.766 290.707
Islann Kwona 137.857 135.296 126.986 135.354 122.571
Peyi Lend Woupi 82.572 78.598 73.936 74.102 70.394
Irak Dina 1376.529 1459.751 1460.133 1197.497 1191.254
Izrayèl Nouvo Chekèl 3.687 3.361 3.232 3.438 3.563
Japon Yenn 140.511 131.454 109.817 106.725 109.008
Liban Liv 1370.988 1515.669 1519.228 1510.677 1510.290
Meksik Peso 17.733 20.110 20.284 21.466 19.246
Mawòk Diram 10.134 10.275 8.995 9.495 9.614
Nouvèl Zelann Dola 1.630 1.578 1.415 1.540 1.518
Nòvèj Kwonè 10.564 9.619 8.598 9.413 8.802
Kata Riyal 3.643 3.644 3.644 3.641 3.641
Larisi Woub 85.509 69.896 73.686 72.299 64.687
Arabi Sawoudit Riyal 3.752 3.755 3.751 3.753 3.751
Sengapou Dola 1.343 1.379 1.344 1.379 1.364
Afrikdisid Rand 18.457 16.377 14.789 16.458 14.448
Koredisid Wonn 1306.686 1291.729 1144.883 1179.199 1165.697
Peyi Lasyèd Kwona 10.613 10.122 8.584 9.205 9.457
Peyi Laswis Fran 0.899 0.955 0.914 0.939 0.994
Taywann Dola 31.160 29.813 27.932 29.460 30.898
Taylann Bat 34.802 35.044 31.997 31.271 31.032
Tinizi Dina 3.103 3.082 2.778 2.836 2.925
Tiki Nouvo Li 23.824 16.572 8.904 7.025 5.695
Emira Arab Ini Diram 3.673 3.673 3.673 3.673 3.673
Wayòm Ini Liv 0.804 0.811 0.727 0.779 0.784
Venezyela Boliva (Pwisan) 2863377461538.5 666470505836.6 323298866894.8 236266.507 248486.041

Referans/Sijè Ki Lye Ak Sa