IRS aktyalize Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ak kesyon yo poze souvan sou Avans Kredi Enpo pou Timoun nan

IR-2022-108, 20 Me 2022

WASHINGTON – Jodi a te pibliye yon seri kesyon yo poze souvan pou Kredi Enpo pou Timoun 2021 an ki aktyalize. Yo te soti kesyon yo poze souvan (FAQ) sa yo pou piblik la nan Fich Enfòmasyon 2022-29 PDF, 20 Me 2022.

Aktyalizasyon ki fèt nan FAQ yo se:

  • Sijè A: Enfòmasyon Jeneral: Kesyon ki aktyalize yo se 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16
  • Sijè E: Pwosesis Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun nan: Kesyon ki aktyalize yo se 2,3
  • Sijè F: Aktyalize Enfòmasyon sou Kredi Enpo pou Timoun Ou an Pandan 2021 an: Kesyon yo retire yo se 1,2 epi sa ki aktyalize yo se 3,4
  • Sijè G: Resevwa Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun yo: Kesyon ki aktyalize yo se 1,6,7,9,10,11
  • Sijè H: Rekonsilye Pèman Avans Kredi Enpo pou Timoun Ou yo sou Deklarasyon Enpo 2021 W lan: Kesyon ki aktyalize yo se 1,2,9 epi yo retire kesyon 10
  • Sijè J: Anile enskripsyon nan Pèman Avans yo: Kesyon ki aktyalize se 1 epi yo retire kesyon 2,3,4,5,6,7
  • Sijè K: Verifye Idantite Ou pou w ka Wè Pèman Kredi Enpo pou Timoun 2021 W yo: Kesyon ki aktyalize yo se 2,3,5,6 epi yo retire 7
  • Sijè L: Kesyon Anpil Moun Poze sou Gad Pataje a: Kesyon ki aktyalize yo se 1 ak 2

Plis enfòmasyon sou depandans disponib.

IRS-FAQ