IRS revises frequently asked questions about the 2021 Child Tax Credit and Advance Child Tax Credit

IR-2022-139, 14 Jiyè 2022

WASHINGTON — IRS la soti jodia a yon ansanm kesyon revize yo poze souvan sou Kredi Taks Timoun 2021. Yo pibliye kesyon yo poze souvan sa yo (FAQs) nan Fich Enfòmasyon 2022-32PDF, 14 Jiyè 2022.

Revizyon kesyon yo poze souvan yo se:

Sijè B — Kalifikasyon pou Pèman Avans Kredi Taks Timoun ak Kredi Taks Timoun 2021 an: Retire kesyon 7 epi chanje nimewo kesyon 8

Plis enfòmasyon sou Konfyans lan disponib.

IRS-FAQ