Opsyon pou Peye Taks Federal Ou yo - YouTube video text script

Gen plizyè fason ki fasil pou peye taks ou. Premyèman, kòmanse pa ale nan irs.gov/payments.

Ou ka peye sou entènèt, pa telefòn oswa itilize aparèy mobil ou ak app IRS2Go. Ou kapab tou voye yon chèk oswa money order pa lapòs oswa peye ak lajan kach nan kote ki gen yon patnè detay.

Youn nan fason pou peye sou entènèt, se lè w itilize Kont Entènèt IRS ou nan IRS.gov/account epi ou fè yon peman nan menm jou a nan kont kouran ou oswa nan kont epay ou. Si ou pa gen yon kont IRS Online ki deja egziste, enskripsyon an obligatwa. Ou pral bezwen foto idantite ou sou la men.

Yon lòt fason ki fasil pou peye se avèk IRS Direct Pay, ki disponib sèlman nan IRS.gov/directpay.

Avèk Peman Dirèk, ou ka fè yon peman dirèkteman nan kont epay ou oswa kont kouran ou. Pou Direct Pay, ou pa bezwen enskri. Ou ka planifye tou peman nan lavni, ki ka itil si ou peye taks estime.

Nan IRS.gov/payments, ou ka peye pa kat debi, kat kredi oswa ak yon bous dijital sou entènèt. Avèk opsyon sa a, founisè sèvis peman an ap chaje yon frè adisyonèl.

Si ou ranpli pwòp deklarasyon taks ou sou entènèt, ou ka planifye yon peman atravè lojisyèl preparasyon taks ou a.

Si w iliize yon pwofesyonèl pou ranpli taks ou, ou ka mande yo pou yo pwograme yon peman pou ou lè yo ranpli deklarasyon w la.

Yon lòt fason pou peye se pa telefòn. Pou yon frè, ou ka rele yon founisè sèvis kat debi oswa kat kredi ki travay ak IRS.

Ou kapab peye lajan kach tou an pèsòn nan youn nan patnè detay nou yo. Pou fè sa, ale nan IRS.gov/paywithcash pou jwenn enstriksyon.

Finalman, si ou peye pa chèk oswa money order, asire w ke li peyab bay United States Treasury epi asire w ou poste li nan adrès ki kòrèk la.

Pou plis enfòmasyon, ale sou irs.gov/payments.