Các Lựa Chọn Để Trả Tiền Thuế Liên Bang Của Bạn - YouTube video text script

Có một số cách dễ dàng để trả tiền thuế của bạn. Trước tiên, hãy bắt đầu bằng cách truy cập vào trang irs.gov/payments.

Bạn có thể thanh toán trực tuyến, qua điện thoại hoặc sử dụng thiết bị di động của mình và ứng dụng IRS2Go. Bạn cũng có thể gửi séc hoặc lệnh phiếu qua thư tín, hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại một đối tác bán lẻ

Một cách để thanh toán trực tuyến là dùng Tài khoản trực tuyến IRS của bạn tại trang IRS.gov/account và thực hiện thanh toán cùng ngày từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm của bạn. Nếu bạn hiện chưa có Tài khoản trực tuyến IRS, bạn cần phải đăng ký. Bạn sẽ cần giấy tờ tùy thân có ảnh của mình trong tay.

Một cách thanh toán dễ dàng khác là với IRS Direct Pay, chỉ có tại IRS.gov/directpay.

Với Direct Pay, bạn có thể thanh toán trực tiếp từ tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản thanh toán của mình. Với Direct Pay, bạn không cần phải đăng ký. Bạn cũng có thể lên lịch những lần thanh toán trong tương lai, điều này có thể hữu ích nếu bạn thanh toán thuế ước tính.

Tại IRS.gov/payments, bạn có thể thanh toán bằng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc bằng ví điện tử trực tuyến. Với tùy chọn này, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ tính thêm phí.

Nếu bạn khai thuế trực tuyến, bạn có thể lên lịch thanh toán thông qua phần mềm khai thuế của mình.

Nếu bạn sử dụng một nguời khai thuế chuyên nghiệp, bạn có thể yêu cầu họ lên lịch thanh toán khi họ khai thuế cho bạn

Một cách khác để thanh toán thuế là qua điện thoại. Với một khoản phí, bạn có thể gọi nhà cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng có hợp tác với IRS.

Bạn cũng có thể trả tiền mặt trực tiếp tại một trong những đối tác bán lẻ của chúng tôi. Để thực hiện việc này, hãy truy cập IRS.gov/paywithcash để được hướng dẫn.

Cuối cùng, nếu bạn thanh toán bằng séc hoặc lệnh phiếu, hãy đảm bảo số tiền đó được trả cho United States Treasury và bạn phải gửi đến đúng địa chỉ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập irs.gov/payments.