Những Chỉ Dẫn Hữu Ích khi chọn Người Khai Thuê để đoan chắc không bị họ Dối Gạt

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

CI (Criminal Investigation, hay Ban Điều Tra Hình Sự) của IRS nhắc nhở rằng:

 • Người đóng thuế có trách nhiệm bảo đảm là mọi dữ liệu ghi trên tờ khai của mình đều chính xác, trong đó gồm cả lịch biểu, các mẫu liên quan, và tài liệu dẫn chứng. Điều này luôn luôn đúng, bất kể người khai thuê hay người đóng thuế đã chuẩn bị và điền tờ khai.
 • Hãy thận trọng khi chọn chuyên viên thuế điền dùm tờ khai. Sau đây là một vài chỉ dẫn căn bản để giúp người đóng thuế chọn được chuyên viên khai thuế có uy tín:
  • Nên phòng tránh người khai thuê nào khoe là họ có thể đòi được số tiền hoàn lại lớn hơn so với những đồng nghiệp khác.
  • Nên phòng tránh người khai thuê nào lấy thù lao theo tỷ lệ phần trăm với số tiền hoàn lại.
  • Nên thuê chuyên viên khai thuế có danh tiếng - người này sẽ ký tên và ghi PTIN (preparer tax identification number, hay Mã Số Thuế của Người Khai Thuê) trên tờ khai của quý vị rồi trao một bản sao để quý vị lưu hồ sơ.
  • Nên suy xét kỹ càng xem quý vị còn có thể liên lạc với người hoặc hãng khai thuê để yêu cầu họ trả lời thắc mắc về việc điền tờ khai đó hay không kể cả vài tháng hay vài năm sau khi nộp tờ khai thuế, .
  • Đừng bao giờ ký tên vào biểu mẫu thuế còn bỏ trống.Nêu thắc mắc. Quý vị có biết người nào từng thuê chuyên viên khai thuế vụ đó không? Họ có hài lòng với dịch vụ đã thực hiện không?
 • Trốn thuế là phạm pháp, và là trọng tội, có thể bị trừng trị bằng cách tống giam đến 5 năm và phạt $250,000.

Nếu nghi ngờ thì phải kiểm lại! Người đóng thuế nào nghe người khai thuê mạnh miệng nói rằng sẽ lấy được nhiều tiền hoàn lại hơn những đồng nghiệp khác đều nên kiểm chứng với chuyên viên thuế đáng tin cậy hoặc IRS trước khi xữ dụng họ.