Informacje o podatkach federalnych

 

Informacje podatkowe mogą być trudne do zrozumienia w każdym języku. Może być jeszcze trudniej, jeśli informacje te nie są przekazane w języku, który Państwo preferują.

Pracujemy nad udostępnieniem naszych zasobów dotyczących podatków w większej liczbie języków. W międzyczasie stworzyliśmy ten przewodnik, aby pomóc Państwu znaleźć informacje potrzebne do zapłacenia podatków i złożenia federalnego zeznania podatkowego.

Większość łączy na tej stronie prowadzi do treści w języku angielskim.

Na tej stronie znajdują się informacje na następujące tematy:

Twoje prawa jako podatnika

Każdy podatnik posiada zbiór podstawowych praw, o których powinien pamiętać, kiedy ma do czynienia z IRS. Aby pomóc podatnikom kontaktującym się z IRS w zrozumieniu ich praw, agencja opisuje je w Publikacji 1, Twoje prawa jako podatnika PDF.

Kto musi złożyć zeznanie

Większość obywateli amerykańskich i większość osób pracujących w Stanach Zjednoczonych musi płacić podatki od dochodów, które przekraczają ustaloną kwotę minimalną. Nawet jeśli zarabiasz mniej niż minimalna kwota objęta opodatkowaniem, możesz chcieć złożyć zeznanie podatkowe. Aby dowiedzieć się, czy musisz złożyć zeznanie podatkowe, zapoznaj się z sekcją Czy muszę złożyć zeznanie podatkowe (w języku angielskim).

Pracownicy, którzy otrzymują Formularz W-2

Jeśli zarabiasz pracując dla firmy, pracodawca powinien przekazać Ci formularz W-2, Wynagrodzenie i rozliczenie podatkowe, który pokazuje Twoje całkowite dochody i potrącenia. Jeśli otrzymujesz Formularz W-2, być może będziesz chciał złożyć zeznanie podatkowe, ponieważ pracodawca zapłacił za Ciebie podatek, a możesz być zobowiązany do zapłaty niższego podatku niż zapłaciłeś.

Pracownicy rynku umów krótkoterminowych

Pracownicy rynku umów krótkoterminowych uzyskują dochody świadcząc pracę i usługi lub oferując produkty na zlecenie, często za pośrednictwem platformy cyfrowej, takiej jak aplikacja lub strona internetowa. Musisz płacić podatek od dochodów, które otrzymujesz z tego rodzaju pracy. Centrum podatkowe rynku umów krótkoterminowych (w języku angielskim) przekaże Ci informacje potrzebne do przestrzegania prawa podatkowego.

Samozatrudnienie

Jesteś osobą samozatrudnioną (w języku angielskim), jeśli któreś z poniższych odnosi się do Ciebie:

 • Prowadzisz działalność handlową lub gospodarczą jako jedyny właściciel lub niezależny wykonawca
 • Jesteś członkiem spółki osobowej prowadzącej działalność handlową lub gospodarczą
 • Prowadzisz działalność dla siebie samego (w tym w niepełnym wymiarze godzin)

Jeśli jesteś samozatrudniony, musisz zapłacić podatek dochodowy, więc zazwyczaj musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe i płacić przewidywany podatek (w języku angielskim) co kwartał.

Musisz też płacić podatek dla osób samozatrudnionych (w języku angielskim). Jest to podatek pokrywający ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną przede wszystkim dla osób, które pracują dla siebie. Twoje składki na podatek dla osób samozatrudnionych stanowią składkę na ubezpieczenie w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie w ramach systemu ubezpieczeń społecznych zapewnia świadczenia emerytalne, rentowe, rodzinne i medyczne (opieka medyczna)

Właściciele firm

Nasze Centrum podatkowe dla małych firm i osób samozatrudnionych (w języku angielskim) oferuje informacje podatkowe dla podatników, którzy składają Formularz 1040 lub 1040 SR, Załączniki C, E, F lub Formularz 2106, jak również dla małych firm z aktywami o wartości poniżej 10 milionów USD.

Płacić podatek, gdy uzyskujesz dochody

Federalny podatek dochodowy musi być płacony w miarę uzyskiwania lub otrzymywania dochodu w ciągu roku, poprzez potrącanie podatku u źródła (w języku angielskim) lub szacunkowe płatności podatkowe (w języku angielskim). Jeśli nie zapłacisz wystarczająco dużo podatku poprzez potrącanie i szacunkowe płatności podatkowe, możesz zostać obciążony karą.

Potrącanie podatku u źródła

Jeśli jesteś zatrudniony, Twój pracodawca prawdopodobnie potrąca podatek dochodowy z Twojej wypłaty i odprowadza go do IRS w Twoim imieniu.

Kwota podatku potrącanego przez pracodawcę z Twojego regularnego wynagrodzenia zależy od:

 • Wysokości Twoich dochodów
 • Informacji przekazanych pracodawcy na Formularzu W-4, Zaświadczenie pracownika o potrącaniu podatku

Skorzystaj z naszego Kalkulatora potrącanego podatku (w języku angielskim), aby sprawdzić swoje potrącenia podatku u źródła i upewnić się, że kwota potrącenia jest wystarczająca, by pokryć Twój podatek.

Szacunkowe podatki

Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, zazwyczaj musisz dokonywać szacunkowych płatności podatkowych.

Być może będziesz musiał dokonać szacunkowej zapłaty podatku również wtedy, gdy spodziewasz się, że przy składaniu zeznania podatkowego będziesz winien 1000 USD lub więcej. Może tak być, jeśli jesteś osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikiem w firmie, lub gdy jesteś pracownikiem rynku umów krótkoterminowych.

Możesz zostać obciążony karą w przypadku opóźnienia w zapłacie podatku, nawet jeśli w momencie składania zeznania podatkowego masz prawo do zwrotu podatku.

Składanie zeznania podatkowego dla siebie i swojej rodziny

Dowiedz się jak złożyć indywidualne zeznanie podatkowe (w języku angielskim) za siebie i swoją rodzinę.

Kiedy należy złożyć zeznanie

Termin składania zeznania podatkowego i opłacenia podatków w przypadku osób fizycznych i rodzin zwykle przypada 15 kwietnia. Sprawdź na naszej stronie Kiedy należy złożyć zeznanie (w języku angielskim) jakie są wyjątki i możliwości przedłużenia terminu składania zeznań.

Jakie informacje należy zawrzeć w zeznaniu

Numer identyfikacyjny podatnika

Numer identyfikacyjny podatnika (w języku angielskim) jest wymagany na wszystkich dokumentach związanych z podatkami.

W większości przypadków numer identyfikacyjny podatnika to numer ubezpieczenia społecznego.

Jeśli nie kwalifikujesz się do otrzymania numeru ubezpieczenia społecznego, musisz użyć indywidualnego numeru identyfikacyjnego podatnika (w języku angielskim) lub numeru ITIN. Numery ITIN są wydawane wyłącznie do celów składania zeznań i sprawozdawczości w zakresie podatków federalnych.

Numer ITIN:

Jak złożyć zeznanie

Elektroniczne zeznanie podatkowe

Elektroniczne zeznanie podatkowe – lub e-zeznanie – ma miejsce wtedy, gdy używasz komercyjnego oprogramowania do przygotowywania deklaracji podatkowych, aby wysłać swoje zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego przez Internet.

Jeśli złożysz swoje zeznanie drogą elektroniczną, zazwyczaj otrzymasz zwrot podatku w ciągu 3 tygodni od daty otrzymania przez nas zeznania - jeszcze szybciej, jeśli zdecydujesz się na wpłatę na swoje konto bankowe. Oferujemy wiele opcji e-zeznania (w języku angielskim), w tym Free File (Darmowe zeznanie podatkowe).

Free File – Darmowe zeznanie podatkowe

Dzięki Free File (w języku angielskim), możesz przygotować i złożyć swoje federalne zeznanie podatkowe za darmo, używając oprogramowania do przygotowywania i składania zeznań podatkowych.

Specjalne grupy podatników

Wojskowi i weterani

Członkowie i weterani Sił Zbrojnych USA mają specjalne warunki podatkowe i korzyści – w tym dostęp do MilTax, programu, który oferuje bezpłatne przygotowanie i złożenie zeznania podatkowego. Oferujemy informacje podatkowe dla członków sił zbrojnych (w języku angielskim), aby wyjaśnić, jak te przepisy wpływają na Ciebie i Twoje podatki, niezależnie od tego, czy jesteś aktywny zawodowo, w rezerwie czy też weteranem.

Zagraniczni podatnicy

Twoje obowiązki podatkowe jako osoby fizycznej będącej zagranicznym podatnikiem (w języku angielskim) zależą od tego, czy jesteś obywatelem USA, cudzoziemcem będącym rezydentem (w języku angielskim), czy cudzoziemcem niebędącym rezydentem (w języku angielskim).

Jeśli jesteś obywatelem amerykańskim lub cudzoziemcem będącym rezydentem, Twój dochód na całym świecie podlega amerykańskiemu podatkowi dochodowemu, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Cudzoziemcy niebędący rezydentami podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskanych ze źródeł na terenie Stanów Zjednoczonych oraz od niektórych dochodów związanych z prowadzeniem działalności handlowej lub gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych.

Składanie zeznania dla swojej firmy

Jakie informacje należy zawrzeć w zeznaniu

Numer identyfikacyjny pracodawcy

Większość firm – i wszyscy pracodawcy – potrzebują numeru identyfikacyjnego pracodawcy (w języku angielskim), czyli EIN, aby złożyć zeznanie podatkowe. Możesz złożyć wniosek o nadanie numeru EIN (w języku angielskim) on-line i otrzymać numer natychmiast.

Podatki dla firm

Struktura Twojej firmy (w języku angielskim) decyduje o tym, jakie podatki od działalności gospodarczej (w języku angielskim) musisz płacić i jak je płacić.

Pamiętaj, że musisz płacić podatki od swoich dochodów, dokonując regularnych szacunkowych płatności podatkowych (w języku angielskim) w ciągu roku podatkowego.

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej

Wszystkie firmy z wyjątkiem spółek osobowych muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe. Spółki osobowe składają deklarację informacyjną.

Formularz, z którego powinieneś skorzystać, zależy od sposobu organizacji Twojej firmy. Zapoznaj się z opisem struktur działalności gospodarczych (w języku angielskim), aby dowiedzieć się, jakie formularze należy złożyć w oparciu o podmiot gospodarczy, który założyłeś.

Podatki od zatrudnienia

Jeśli zatrudniasz pracowników, będziesz musiał opłacić podatki od zatrudnienia (w języku angielskim). Podatki od zatrudnienia obejmują:

 • Podatki na ubezpieczenie społeczne i opiekę medyczną
 • Federalny podatek dochodowy pobierany u źródła
 • Federalny podatek od bezrobocia

Podatki akcyzowe

Możesz być zobowiązany do płacenia podatku akcyzowego (w języku angielskim), jeśli Twoja firma:

 • Produkuje lub sprzedaje określone produkty
 • Prowadzi pewne rodzaje działalności
 • Używa różnego rodzaju sprzętu, urządzeń lub produktów
 • Otrzymuje zapłatę za pewne usługi

Firmy międzynarodowe

Firmy zagraniczne prowadzące działalność w USA, lub krajowe firmy prowadzące działalność poza granicami USA, muszą spełniać określone wymagania dla firm międzynarodowych (w języku angielskim).

Pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego

Bezpłatna pomoc podatkowa dla kwalifikujących się podatników

Bezpłatna pomoc podatkowa jest dostępna osobiście w ponad 10 000 miejsc na terenie całego kraju poprzez nasze certyfikowane przez IRS programy wolontariatu w zakresie przygotowania zeznania podatkowego (w języku angielskim). Możesz również uzyskać pomoc on-line, korzystając z programu IRS Free File (w języku angielskim).

Program wolontariatu w zakresie pomocy z podatkiem dochodowym

Program wolontariatu w zakresie pomocy z podatkiem dochodowym (Volunteer Income Tax Assistance, VITA) oferuje bezpłatne podstawowe przygotowanie zeznania podatkowego, aby pomóc osobom, które:

 • Mają niskie lub średnie dochody
 • Są niepełnosprawne
 • Mają ograniczoną znajomością języka angielskiego

Doradztwo podatkowe dla osób starszych

Doradztwo podatkowe dla osób starszych (TCE) to program oferujący darmową pomoc w kwestiach podatkowych dla wszystkich podatników, a w szczególności tych, którzy mają 60 lat lub więcej. TCE specjalizuje się w pytaniach dotyczących świadczeń emerytalnych i kwestii związanych z emeryturami, charakterystycznych dla seniorów.

Wynajęcie specjalisty podatkowego

Jeśli potrzebujesz, żeby ktoś przygotował zeznanie podatkowe za ciebie, możesz również wybrać specjalistę podatkowego (w języku angielskim).

To ważna decyzja. Powierzasz specjaliście podatkowemu swoje dane osobowe. Dowiaduje się on o Twoim małżeństwie, Twoich dochodach, dzieciach, numerach ubezpieczenia społecznego i szczegółach Twojego życia finansowego.

Większość specjalistów podatkowych świadczy usługi na najwyższym poziomie. Ale możesz też wybrać nieodpowiednią osobę do przygotowania Twojego zeznania podatkowego. Aby mieć pewność, zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi wyboru osoby przygotowującej zeznanie (w języku angielskim).

Zwroty

Wpłata bezpośrednia

Jeśli należy Ci się zwrot pieniędzy wpłaconych na poczet podatków, wybierz wpłatę bezpośrednią (w języku angielskim) przy składaniu wniosku. To najszybszy sposób na otrzymanie zwrotu podatku. Jest darmowy i bezpieczny.

Możesz dokonać bezpośredniej wpłaty swojego zwrotu na maksymalnie trzy konta bankowe. W przypadku wpłaty bezpośredniej nie ma ryzyka zgubienia lub kradzieży czeku.

Śledź swój zwrot

Gdzie jest mój zwrot? (w języku angielskim) to narzędzie on-line, które pozwala na śledzenie zwrotu podatku. Do skorzystania z narzędzia potrzebny jest numer ubezpieczenia społecznego lub ITIN, status zeznania i dokładna kwota zwrotu.

Większość zwrotów wypłacamy w mniej niż 21 dni. Zadzwoń do nas tylko jeśli:

 • Złożyłeś e-zeznanie ponad 21 dni temu
 • Wysłałeś pocztą papierową wersję zeznania podatkowego ponad 6 tygodni temu
 • Narzędzie Gdzie jest mój zwrot? informuje Cię, że powinieneś skontaktować się z IRS

Opcje płatności

Możesz płacić podatki online, telefonicznie lub za pomocą urządzenia mobilnego, korzystając z aplikacji IRS2Go (w języku angielskim). Aby dowiedzieć się więcej, odwidź naszą stronę Płatności (w języku angielskim).

Pomoc od IRS

Oszustwa podatkowe

Oszuści próbują przechwycić Twoje pieniądze lub dane osobowe. Bądź czujny i nie daj się zwieść oszustom podatkowym (w języku angielskim).

IRS nigdy:

 • Nie kontaktuje się z Tobą przez e-mail, wiadomości tekstowe ani media społecznościowe, aby zapytać o Twoje dane osobowe lub informacje finansowe.
 • Nie dzwoni żądając natychmiastowej zapłaty. Generalnie, IRS najpierw wyśle Ci rachunek pocztą, jeśli zalegasz z podatkami.
 • Nie będzie wymagać od Ciebie użycia konkretnej metody płatności, takiej jak przedpłacona karta debetowa, podarunkowa czy przelew bankowy.
 • Nie zagrozi, że wezwie policję lub inne organy ścigania, by Cię aresztować za zaleganie z płatnościami.
 • Nie zagrozi odebraniem prawa jazdy, licencji zawodowej lub statusu imigracyjnego. Takie groźby to częste sztuczki wykorzystywane przez oszustów, aby zwieść ofiarę.
 • Nie zażąda od Ciebie zapłaty, nie dając Ci szansy na zakwestionowanie lub odwołanie się od należnej kwoty.
 • Nie zadzwoni, żeby powiedzieć Ci, że otrzymasz zwrot podatku, którego się nie spodziewasz.

Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości związana z podatkami ma miejsce, gdy ktoś kradnie Twoje dane osobowe – takie jak numer ubezpieczenia społecznego lub ITIN – aby złożyć zeznanie podatkowe i ubiegać się o fałszywy zwrot podatku.

Musisz umieć rozpoznać oznaki kradzieży tożsamości (w języku angielskim) i podjęć natychmiastowe działanie, jeśli staniesz się ofiarą, aby chronić swoje dane i tożsamość.

Ulga w przypadku katastrofy

W przypadku wystąpienia ogłoszonej na szczeblu federalnym katastrofy zapewniamy pomoc w przypadku katastrofy oraz ulgi w nagłych przypadkach (w języku angielskim), aby pomóc osobom fizycznym i przedsiębiorstwom w odbudowaniu kondycji finansowej.

Oferujemy również wskazówki dotyczące tego, jak przygotować się na katastrofę (w języku angielskim), aby ochronić siebie, swoją rodzinę i swoją firmę.

Biuro rzecznika praw podatnika

Biuro rzecznika praw podatnika (Taxpayer Advocate Service, TAS) to niezależna organizacja w ramach IRS, która pomaga podatnikom i chroni prawa podatników. TAS oferuje pomoc, jeśli:

 • Twoje problemy podatkowe powodują trudności finansowe
 • Próbowałeś i nie byłeś w stanie rozwiązać problemów z IRS, lub
 • Uważasz, że system IRS, proces lub procedura nie działają tak, jak powinny.

Jeśli zakwalifikujesz się do pomocy ze strony TAS, która jest zawsze darmowa, zrobią wszystko co jest możliwe, aby Ci pomóc.

Odwiedź stronę internetową  Biura Rzecznika praw podatnika (w języku angielskim) lub zadzwoń na numer 877-777-4778.

Low-Income Taxpayer Clinic (Centrum pomocy dla podatników o niskich dochodach)

Centra pomocy dla podatników o niskich dochodach (Low Income Taxpayer Clinics, LITC) są niezależne zarówno od IRS i TAS. Centra LITC reprezentują osoby fizyczne, których dochód jest poniżej pewnego poziomu i które muszą rozwiązać problemy podatkowe z IRS

Centra LITC mogą reprezentować podatnika podczas:

 • Kontroli,
 • Apelacji, oraz
 • Sporu o pobór podatku przed IRS i w sądzie.

Jeśli angielski jest Twoim drugim językiem, Centra LITC mogą przekazać Ci informacje dotyczące praw i obowiązków podatnika w innym języku.

LITC świadczą usługi bezpłatnie lub za niewielką opłatą.

Aby dowiedzieć się więcej lub znaleźć centrum LITC w Twojej okolicy, odwiedź stronę Low Income Taxpayer Clinics (w języku angielskim) lub pobierz Publikację 4134 IRS, Lista Centrów pomocy dla podatników o niskich dochodach (w języku angielskim) PDF. Egzemplarz tej publikacji można również otrzymać dzwoniąc na bezpłatny numer IRS 800-829-3676.

Twoje informacje podatkowe

Sprawdź swoje konto podatkowe

Twoje konto IRS (w języku angielskim) zapewnia bezpieczny dostęp do informacji o Twoim federalnym koncie podatkowym. Skorzystaj ze swojego Konta, aby uzyskać dostęp do swojej dokumentacji podatkowej online, przejrzeć historię swoich płatności i zobaczyć informacje z deklaracji podatkowej za rok bieżący w formie, w jakiej ją pierwotnie złożyłeś.

Pobierz zapis swoich podatków

Jeśli potrzebujesz kopii oryginalnego zeznania podatkowego, użyj opcji Pobierz zapis (w języku angielskim). Zapis przedstawia większość pozycji z zeznania podatkowego. Jeśli potrzebujesz swojego AGI – czyli skorygowanego dochodu brutto – aby udowodnić IRS swoją tożsamość, znajdziesz go na zapisie.

Odpowiedzi na pytania związane z podatkami

Tematy związane z podatkami

Prowadzimy listę Tematów związanych z podatkami (w języku angielskim), która zawiera ogólne informacje podatkowe dla przedsiębiorstw i osób fizycznych. Tematy związane z podatkami są dostępne w języku hiszpańskim, chińskim (tradycyjnym), koreańskim, rosyjskim i wietnamskim.

Interaktywny asystent podatkowy

Nasz Interaktywny asystent podatkowy (w języku angielskim) to narzędzie internetowe, które odpowie na pytania związane z prawem podatkowym. Obejmuje szeroki zakres tematów, w tym:

 • Jaki dochód podlega opodatkowaniu
 • Czy kwalifikujesz się do pewnych ulg podatkowych
 • Jak określić status zeznania
 • Kogo możesz wymienić jako osobę będącą na Twoim utrzymaniu w zeznaniu podatkowym

Asystent ds. ulg w podatku dochodowym

Jeśli pracowałeś w ubiegłym roku, ale osiągnąłeś niski lub umiarkowany dochód, możesz kwalifikować się do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (w języku angielskim) (Earned Income Tax Credit, EITC). Dzięki tej uldze podatkowej nadal możesz uzyskać zwrot podatku, nawet jeśli nie masz żadnych zobowiązań podatkowych.

Skorzystaj z narzędzia Asystenta EITC (w języku angielskim), aby sprawdzić czy się kwalifikujesz.

Usługi tłumaczy

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytania dotyczące podatków na IRS.gov, możemy zaoferować Ci pomoc w ponad 350 językach przy wsparciu profesjonalnych tłumaczy. Po pomoc w j. hiszpańskim, zadzwoń pod nr 800-829-1040. Wszystkie inne języki, zadzwoń pod nr 833-553-9895. Połączysz się z asystentem Urzędu Skarbowego (IRS), który może: