Konsènan Piblikasyon 1, Dwa Ou Antanke Yon Kontribyab