Chanjman nan Liy 19 ki nan Enstriksyon 2021 ak 2023 yo pou Fòm 1040-X

Si ou te gade oswa telechaje Enstriksyon yo pou Fòm 1040-X, yo te revize swa septanm 2021 oswa janvye 2023, tanpri sonje chanjman sa a pou Liy 19 — Montan ki Disponib pou Peye Enpo Adisyonèl nan paj 8. Nan twazyèm fraz la, "soustrè li nan" ta dwe ranplase ak "ajoute li sou." Tèks konplè Liy 19 la ta dwe li nan fason sa a:

Si liy 18 la pi gwo pase liy 17, liy 19 ap negatif. Ou pral dwe enpo adisyonèl. Pou kalkile kantite lajan ou dwe a, trete kantite lajan ki sou liy 19 la kòm pozitif epi ajoute li sou kantite lajan ki nan liy 11 lan. Antre rezilta a nan liy 20.

Chanjman sa a pral reflete nan pwochen revizyon Enstriksyon pou Fòm 1040-X la.