IRS ap revize Kesyon yo Poze Souvan pou Kredi Taks pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun yo

IR-2022-22, 1ye fevriye 2022

WASHINGTON — Jodiya, Sèvis Revni Entèn nan te aktyalize kesyon yo poze souvan li yo (FAQs) pou Kredi Taks pou Timoun 2021 an ak Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun yo.

FAQ aktyalize sa modifye yon kesyon epi li ajoute yon nouvo kesyon (FS-2022-07 PDF):

  • Kesyon 4, Sijè H: Rekonsilye Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun Ou yo sou Deklarasyon Taks 2021 W lan
  • Kesyon 10, Sijè H: Rekonsilye Pèman Avans Kredi Taks pou Timoun Ou yo sou Deklarasyon Taks 2021 W lan

FAQ sa yo se pou bay kontribyab ak pwofesyonèl taks yo enfòmasyon jeneral pi vit posib.

Plis enfòmasyon sou depandans disponib.

IRS-FAQ