IRS sửa đổi Các Câu Hỏi Thường Gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021

IR-2022-22, ngày 01 tháng 02 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cập nhật các câu hỏi thường gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021.

Các câu hỏi thường gặp được cập nhật này sửa đổi một câu hỏi và thêm một câu hỏi mới (FS-2022-07 PDF):

  • Câu hỏi 4, Chủ Đề H: Đối Chiếu Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 Của Quý Vị
  • Câu hỏi 10, Chủ Đề H: Đối Chiếu Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Trên Tờ Khai Thuế Năm 2021 Của Quý Vị

Các câu hỏi thường gặp này đang được phát hành để cung cấp thông tin chung cho người đóng thuế và các chuyên gia thuế càng nhanh càng tốt.

Có thêm thông tin về độ tin cậy.

IRS-FAQ