IRS la ofri opsyon fasil epi pratik pou fè peman enpo federal yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-28, 6 Mas 2023

Gen plizyè fason ki rapid e sekirize pou nenpòt moun ki bezwen peye bòdwo enpo federal yo voye yon peman bay IRS. Lè kontribyab yo konnen opsyon pou fè peman yo, sa ede yo satisfè obligasyon fiskal yo.

Men plizyè fason moun ki dwe enpo yo ka peye li. Yo ka:

 • retrè lajan elektwonikman (an anglè) pou tire lajan pou peye a dirèkteman de kont labank yo lè yo ap fè deklarasyon pa vwa elektwonik.
   
 • Antre sou kont Anliy yo pou peye balans 2022 yo oswa fè pèman enpo estime yo. Kontribyab yo ka wè istorik pèman yo, nenpòt pèman ki pwograme oswa ki annatant, ak lòt detay sou kont yo tou.
   
 • Sèvi ak Pèman Dirèk IRS pou peye elektwonikman, dirèkteman de kont chèk oswa kont epay yo a. Yo ka chwazi pou resevwa notifikasyon imel sou pèman yo a, lè yo peye nan fason sa a.
   
 • Sèvi avèk yon konpayi ki trete pèman pa kat kredi, kat debi oswa bous dijital pou peye. Kontribyab yo ka fè pèman anliy sa yo pou yon frè.
   
 • Fè yon pèman kach (an anglè) nan plis pase 60,000 lokal ki gen lavant an detay ki ap patisipe atravè tout peyi a. Kontribyab yo ta dwe vizite IRS.gov epi swiv enstriksyon yo pou peye ak lajan kach.
   
 • Aplike pou yon akò pèman anliy pou peye atravè le tan. Yon fwa IRS la aksepte yon akò, kontribyab yo ka fè peman yo a an vèsman mansyèl.

Pou jwenn detay sou opsyon sa yo, moun yo ka vizite IRS.gov/payments.

Enpo Estime yo

Kèk kontribyab dwe fè pèman estimasyon enpo yo chak trimès pandan tout ane a. Sa gen ladann patikilye yo, pwopriyetè inik, patnè yo, ak aksyonè sosyete S ki espere dwe $1,000 oswa plis lè yo deklare. Patikilye ki patisipe nan ekonomi ti travay la, ta ka oblije fè pèman estime yo tou.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)