IRS cung cấp các tùy chọn dễ dàng và thuận tiện để thực hiện thanh toán thuế liên bang

Mẹo thuế của IRS 2023-28, ngày 6 tháng 3 năm 2023

Bất kỳ ai cần thanh toán hóa đơn thuế liên bang đều có một số cách để gửi khoản thanh toán tới IRS một cách nhanh chóng và an toàn. Việc biết các tùy chọn để thực hiện thanh toán giúp người đóng thuế đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ.

Dưới đây là một số cách mà những người nợ thuế có thể trả. Họ có thể:

 • Trả khi họ nộp hồ sơ điện tử bằng cách sử dụng trích ngân điện tử để rút khoản thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ.
   
 • Đăng nhập vào Tài khoản Trực tuyến để thanh toán số dư nợ năm 2022 hoặc thanh toán các khoản tiền thuế ước tính. Người đóng thuế cũng có thể xem lịch sử thanh toán, mọi khoản thanh toán đã lên lịch hoặc đang chờ xử lý và các chi tiết tài khoản khác.
   
 • Sử dụng Direct Pay của IRS để thanh toán điện tử trực tiếp từ tài khoản chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm. Họ có thể chọn nhận thông báo qua email về các khoản thanh toán của mình khi thanh toán theo cách này.
   
 • Thanh toán với một bên xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví kỹ thuật số. Người đóng thuế có thể thực hiện các khoản thanh toán trực tuyến này với một khoản phí.
   
 • Thanh toán bằng tiền mặt (tiếng Anh) tại hơn 60.000 điểm bán lẻ tham gia trên toàn quốc. Để thanh toán bằng tiền mặt, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov và làm theo hướng dẫn.
   
 • Thanh toán theo thời gian bằng cách đăng ký một thỏa thuận thanh toán trực tuyến. Sau khi IRS chấp nhận thỏa thuận, người đóng thuế có thể thanh toán theo từng đợt hàng tháng.

Để biết chi tiết về các tùy chọn này, mọi người có thể truy cập IRS.gov/payments.

Thuế ước tính

Một số người đóng thuế phải nộp các khoản tiền thuế ước tính hàng quý trong suốt cả năm. Trường hợp này bao gồm cá nhân, các doanh nghiệp cá thể, công ty hợp doanh và cổ đông công ty S, những người dự kiến sẽ nợ $1.000 trở lên khi họ khai thuế. Các cá nhân tham gia vào nền kinh tế chia sẻ cũng có thể phải thực hiện các khoản thanh toán ước tính.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)