Retrè Fon Elektwonik pou biznis yo

Retrè fon elektwonik (EFW) (an anglè) se yon opsyon entegre e-file/e-pay yo ofri lè w ap ranpli enpo federal ou a, lè w itilize yon lojisyèl pou prepare enpo oswa lè w itilize sèvis yon pwofesyonèl fikal.

Tablo ki anba a montre ki kalite enpo biznis yo ka peye konsa. Pou jwenn enfòmasyon konsènan fòm enpo yo ki nan tablo a, vizite Fòm, Enstriksyon ak Piblikasyon yo (an anglè).

Kalite enpo Ane enpo a Lòt enfòmasyon
Fòm 720
 • 2022–2023 (Mas, Jen, Septanm, Desanm)
 • 2024 (Mas, Jen, Septanm)
 
Fòm 940/940 (PR)
 • Ane aktyèl la (2023)
 • Ane anvan an (2021–2022)
 
Fòm 941/941 (PR)/941-SS
 • 2021–2023 (Mas, Jen, Septanm, Desanm)
 
Fòm 943/943 (PR)
 • Ane aktyèl la (2023)
 • Ane anvan an (2021–2022)
 
Fòm 944
 • Ane aktyèl la (2023)
 • Ane anvan an (2021–2022)
 
Fòm 945
 • Ane aktyèl la (2023)
 • Ane anvan an (2021–2022)
 
Fòm 990-PF montan ki dwe e ki amande
 • 2021–2023 (Janvye–Desanm)
 • 2024 (Janvye–November)
 
Fòm 990-PF enpo yo estime
 • 2024–2025 (Janvye–Desanm)
Jiska 4 peman (1 chak mwa) yo ka soumèt ansanm ak montan w dwe nan deklarasyon w lan.
Fòm 990-T montan ki dwe e ki amande
 • 2021 (Desanm)
 • 2022 ak 2023 (Janvye–Desanm)
 • 2024 (Janvye–Novanm)
 
Fòm 990T enpo yo estime
 • 2024–2025 (Janvye–Desanm)
Jiska 4 peman (1 chak mwa) yo ka soumèt ansanm ak montan w dwe nan deklarasyon w lan.
Fòm 1041 montan ki dwe e ki amande
 • 2021–2024 (Janvye–Desanm)
 
Fòm 1041-ES enpo yo estime
 • 2021–2024 (Janvye–Desanm)
Jiska 4 peman (1 chak mwa) yo ka soumèt ansanm ak montan w dwe nan deklarasyon w lan.
Fòm 1042 montan ki dwe e ki amande
 • 2023 (Desanm)
 
Fòm 1065
 • 2021–2024 (Janvye–Desanm)
 
Seri Fòm 1120 montan ki dwe ak deklarasyon amande yo
 • 2021–2023 (Janvye–Desanm)
 • 2024 (Janvye–Novanm)
 
Seri Fòm 1120 enpo yo estime
 • 2024–2025 (Janvye–Desanm)
Jiska 4 peman (1 chak mwa) yo ka soumèt ansanm ak montan w dwe nan deklarasyon w lan.
Fòm 2290
 • 2021 (Jiyè–Desanm)
 • 2022–2024 (Janvye–Desanm)
 • 2025 (Janvye–Jiyè)
 
Fòm 5330 montan ki dwe e ki amande
 • 2022 (Janvye–Desanm)
 • 2023 (Janvye–Desanm)
 • 2024 (Janvye–Novanm)
 
Fòm 7004 fòm pou pwolongasyon
 • 2023–2025 (Janvye–Desanm)
 
Fòm 8868 fòm pou pwolongasyon
 • 2023–2025 (Janvye–Desanm)
 

Pou enfòmasyon jeneral konsènan EFW vizite Peye enpo pa mwayen Retrè Elektwonik Fon yo (an anglè).

Pou enfòmasyon konsènan lòt opsyon pou fè peman elektwonik vizite paj wèb Peman an.