IRA Tradisyonèl yo

Yon IRA tradisyonèl se yon fason pou w ekonomize pou retrèt ki ba w avantaj fiscal.

  • Kontribisyon ou fè nan IRA tradisyonèl kapab dedwi swa totalman swa an pati, tou depan ki sikonstans, epi
  • An jeneral, ou p ap peye taks pou kantite kòb ki nan IRA tradisyonèl ou (salè ak pwofi) toutotan kòb la pa soti (an anglè).

Resous IRA (an anglè)

Piblikasyon 590-A (an anglè) ak Piblikasyon 590-B (an anglè) eksplie detay IRA yo, ladan yo genyen:

  • Mete yon IRA anplas
  • Kontribye nan yon IRA
  • Transfere oubyen retire lajan oswa yon pwopriyete nan yon IRA
  • Jere yon IRA w eritye
  • Resevwa retrè (retire lajan) nan yon IRA
  • Pran yon kredi pou kontribisyon fè nan yon IRA
  • Yon konparezon ant IRA tradisyonèl ak Roth