To mileaj nòmal

Si ou sèvi ak machin ou pou biznis, charite, randevou medikal oswa demenajman, ou ka anmezi pran yon dediksyon enpo ki baze sou kantite mileaj ou itilize pou objektif sa a.

To mileaj ane 2023

To mileaj nòmal pou 2023 yo se:

  • Travayè endepandan ak biznis: 65.5 santim/mil
  • Òganizasyon charitab: 14 santim/mil
  • Medikal: 22 santim/mil
  • Demenajman (militè sèlman (an anglè)): 22 santim/mil

Chèche konnen ki lè ou ka dedwi mileaj machin (an anglè)

To mileaj pou tout ane yo (santim/mil)

Peryòd Itilizasyon pou biznis Itilizasyon pou charite Medikal oswa militè moving Sous
2024 67 14 21 IR-2023-239 (an anglè)
2023 65.5 14 22 IR-2022-234 (an anglè)
7/1/2022-12/31/2022 62.5 14 22 IR-2022-124 (an anglè)
1/1/2022-6/30/2022 58.5 14 18 IR-2021-251 (an anglè)
2021 56 14 16 IR-2020-279 (an anglè)
2020 57.5 14 17 IR-2019-215 (an anglè)
2019 58 14 20 IR-2018-251 (an anglè)

2018

  • TCJA
54.5 14 18

IR-2017-204 (an anglè)

2017 53.5 14 17 IR-2016-169 (an anglè)
2016 54 14 19 IR-2015-137 (an anglè)
2015 57.5 14 23 IR-2014-114 (an anglè)
2014 56 14 23.5 IR-2013-95 (an anglè)
2013 56.5 14 24 IR-2012-95 (an anglè)
2012 55.5 14 23 IRB-2012-02 (an anglè)
Premye Jiyè - 31 Desanm 2011 55.5 14 23.5 IR-2011-69 (an anglè)
Premye Janvye - 30 Jen 2011 51 14 19 IR-2010-119 (an anglè)