To kilometraj Nòmal

Tablo sa yo rezime to mileyaj opsyonèl nòmal pou anplwaye, travayè endepandan, oubyen lòt kontribyb taks pou yo itilize lè y ap kalkile kòb dediksyon pou jesyon bizniz machin, zèv charitab, medikal, oubyen pou rezon depans deplasman.

Peryòd To eksprime an santim pa mil Sous
Biznis yo Zèv Charitab Deplasmanl Medikal
2023 65.5 14 22 IR-2022-234 (an anglè)
7/1/2022-12/31/2022 62.5 14 22 IR-2022-124 (an anglè)
1/1/2022-6/30/2022 58.5 14 18 IR-2021-251 (an anglè)
2021 56 14 16 IR-2020-279 (an anglè)
2020 57.5 14 17 IR-2019-215 (an anglè)
2019 58 14 20 IR-2018-251 (an anglè)

2018

  • TCJA
54.5 14 18

IR-2017-204 (an anglè)

2017 53.5 14 17 IR-2016-169 (an anglè)
2016 54 14 19 IR-2015-137 (an anglè)
2015 57.5 14 23 IR-2014-114 (an anglè)
2014 56 14 23.5 IR-2013-95 (an anglè)
2013 56.5 14 24 IR-2012-95 (an anglè)
2012 55.5 14 23 IRB-2012-02 (an anglè)
Premye Jiyè - 31 Desanm 2011 55.5 14 23.5 IR-2011-69 (an anglè)
Premye Janvye - 30 Jen 2011 51 14 19 IR-2010-119 (an anglè)