Trong một số trường hợp, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình với IRS. Điều này giúp ngăn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của quý vị.

Ai Phải Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính

Sử dụng dịch vụ này chỉ nếu:

Nếu quý vị nhận được thư 4883C hoặc thư 6330 (tiếng Anh) thì xin làm theo hướng dẫn trong thư đó. Quý vị không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này.

Những gì quý vị cần để xác minh danh tính của mình

Để đăng ký và xác minh danh tính, quý vị cần:

 • Số tài khoản cá nhân của quý vị từ một:
  • Thẻ tín dụng
  • Khoản nợ vay mua nhà
  • Khoản tiền vay sinh viên
  • Khoản vay vốn chủ sở hữu nhà hoặc hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà
  • Nợ vay mua xe hơi
 • Một số điện thoại di động liên kết với tên quý vị
 • Thư 5071C, thư 5747C, thư 5447C, hoặc thư 6331C của quý vị
 • Tờ khai thuế thu nhập (mẫu 1040,1040- PR, 1040-NR, 1040-SR, v.v.) cho năm được ghi trên thư
  • Lưu ý: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
 • Quý vị cũng phải có địa chỉ gửi thư từ tờ khai thuế năm trước của quý vị

Hướng dẫn đặc biệt về tình trạng khai thuế và địa chỉ gửi thư

 • Nếu quý vị khai thuế với một địa chỉ mới:
  • Nhập địa chỉ cũ từ năm trước, ngay cả khi đó không phải là địa chỉ hiện tại của quý vị. Chúng tôi sử dụng thông tin này để xác minh danh tính
 • Nếu quý vị khai thuế lần đầu tiên:
  • Hãy chọn mục có ghi "I have not filed a tax return in the past seven years" (Tôi chưa nộp tờ khai thuế trong bảy năm qua) làm tình trạng nộp đơn của quý vị

Lưu ý về khả năng truy cập để xác minh danh tính trực tuyến

Có các vấn đề về tương thích đối với một số công nghệ trợ năng. Hãy tham khảo Hướng Dẫn Trợ Năng cho Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng phần mềm đọc màn hình, kính lúp màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Người dùng ứng dụng VoiceOver trên iOS 13, iPadOS 13.5 và macOS 10.13 trở lên có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này tác động đến quý vị thì hãy xem Các Cách Khác để Xác Minh Danh Tính của Quý Vị (tiếng Anh).

Xác Minh Danh Tính của Quý Vị Ngay Bây Giờ (tiếng Anh)

Các cách khác để xác minh danh tính của quý vị

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, hoặc không có tài liệu cần thiết, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng số điện thoại miễn phí được nêu trong thư của quý vị.

Để xúc tiến quá trình này khi gọi, quý vị phải có:

 • Thư 5071C, thư 5747C, thư 5447C, hoặc thư 6331C của quý vị
 • Tờ khai thuế thu nhập (mẫu 1040,1040-PR, 1040-NR, 1040-SR, v.v.) cho năm được ghi trên thư
  • Lưu ý: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
 • Bất kỳ tờ khai thuế thu nhập nào khác của năm trước
 • Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như mẫu W-2, 1099, Bảng C, Bảng F, v.v.

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị qua điện thoại thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị lên lịch một cuộc hẹn tại văn phòng IRS địa phương để xác minh danh tính của quý vị.