Trong một số trường hợp, quý vị sẽ cần xác minh danh tính của mình với IRS. Điều này giúp ngăn kẻ trộm danh tính nhận được tiền hoàn thuế của quý vị.

Ai Phải Sử Dụng Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính

Sử dụng dịch vụ này chỉ nếu:

Nếu quý vị nhận được thư 4883C hoặc thư 6330 (tiếng Anh) thì xin làm theo hướng dẫn trong thư đó. Quý vị không thể sử dụng dịch vụ trực tuyến này.

Những Gì Quý Vị Cần để Xác Minh Danh Tính của Mình

Để đăng ký và xác minh danh tính, quý vị cần:

  • Giấy tờ tùy thân có ảnh, nếu quý vị không có tài khoản ID.me hoặc hiện có tên người dùng của IRS, và
  • Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư
    • Lưu ý: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế

Lưu ý về khả năng truy cập để xác minh danh tính trực tuyến

Có các vấn đề về tương thích đối với một số công nghệ trợ năng. Hãy tham khảo Hướng Dẫn Trợ Năng cho Dịch Vụ Xác Minh Danh Tính (tiếng Anh) để được trợ giúp nếu quý vị sử dụng phần mềm đọc màn hình, kính lúp màn hình hoặc ra lệnh bằng giọng nói.

Người dùng ứng dụng VoiceOver trên iOS 13, iPadOS 13.5 và macOS 10.13 trở lên có thể gặp khó khăn khi truy cập ứng dụng này. Nếu điều này tác động đến quý vị thì hãy xem Các Cách Khác để Xác Minh Danh Tính của Quý Vị (tiếng Anh).

Xác Minh Danh Tính của Quý Vị Ngay Bây Giờ (tiếng Anh)

Các Cách Khác để Xác Minh Danh Tính của Quý Vị 

Nếu quý vị không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến, hoặc không có tài liệu cần thiết, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng số điện thoại miễn phí được nêu trong thư của quý vị.

Để xúc tiến quá trình này khi gọi, quý vị phải có:

  • Thư 5071C, thư 5747C, thư 5447C, hoặc thư 6331của quý vị
  • Tờ khai thuế sê-ri Mẫu 1040 cho năm được hiển thị trên thư
    • Lưu ý: Mẫu W-2 hoặc 1099 không phải là tờ khai thuế
  • Bất kỳ tờ khai thuế thu nhập nào khác của năm trước, nếu quý vị có khai
  • Bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào như W-2, 1099, Bảng C, Bảng F, v.v.

Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị qua điện thoại thì chúng tôi có thể yêu cầu quý vị lên lịch một cuộc hẹn tại văn phòng IRS địa phương để xác minh danh tính của quý vị.