2008 Model Year Hybrid Vehicles

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

Make

Model

Credit Amount

Chevrolet

   Malibu Hybrid

$1,300

Chevrolet

Tahoe Hybrid 2WD and 4WD

 $2,200

 Ford

 Escape Hybrid 2WD

 $3,000

 Ford

 Escape Hybrid 4WD

 $2,200

GMC

Yukon Hybrid 

$2,200

Honda** 

Civic CVT

Purchase Date

Prior to 1/1/08

$2,100

1/1/08 -- 6/30/08

$1,050

7/1/08 -- 12/31/08

$525

1/1/09 and later

$0

Mazda 

Tribute 2WD

$3,000

Mazda 

Tribute 4WD

$2,200

 Mercury

 Mariner Hybrid 2WD

 $3,000

 Mercury

 Mariner Hybrid 4WD

 $2,200

Nissan 

Altima Hybrid

$2,350

Saturn

   Aura hybrid

$1,300

 Saturn

Vue Green Line

$1,550

Toyota*

Camry Hybrid

Purchase Date

1/1/06 -- 9/30/06

$2,600

10/1/06 --3/31/07

$1,300

4/1/07 -- 9/30/07

$   650

10/1/2007 and later

$       0

Toyota*

Prius

Purchase Date

1/1/06 -- 9/30/06

$3,150

10/1/06 --3/31/07

$1,575

4/1/07 -- 9/30/07

$787.50

10/1/2007 and later

$       0

Toyota*

Highlander  Hybrid 4WD

Purchase Date

1/1/06 -- 9/30/06

$2,600

10/1/06 --3/31/07

$1,300

4/1/07 -- 9/30/07

$   650

10/1/2007 and later

$       0

Lexus*

RX 400h 2WD and 4WD

Purchase Date

1/1/06 -- 9/30/06

$2,200

10/1/06 --3/31/07

$1,100

4/1/07 -- 9/30/07

$   550

10/1/2007 and later

$       0

Lexus*

LS 600h L Hybrid

Purchase Date

1/1/06 -- 9/30/06

$1,800

10/1/06 --3/31/07

$900

4/1/07 -- 9/30/07

$   450

10/1/2007 and later

$       0

 

updated 1/2/08