Tax Time Guide 2021

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Sử dụng công cụ Tiến Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? hoặc ứng dụng IRS2Go để kiểm tra trạng thái tiền hoàn thuế

IR-2021-60, Ngày 3/18/2021 — Sở Thuế Vụ hiện nhắc nhở người đóng thuế rằng cách thuận tiện nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov hoặc thông qua Ứng Dụng Di Động IRS2Go.

Tax Time Guide: IRS reminds taxpayers of recent changes to retirement plans

IR-2021-57, March 16, 2021 — The Internal Revenue Service today reminded taxpayers about the rules for required minimum distributions (RMDs) from retirement accounts.

Tax Time Guide: Get credit for IRA contributions made by April 15 on 2020 tax returns

IR-2021-53, March 11, 2021 — The IRS notes that taxpayers of all ages may be able to claim a deduction on their 2020 tax return for contributions to their Individual Retirement Arrangement made through April 15, 2021.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Hãy tạo thói quen bảo vệ thông tin thuế và tài chánh của quý vị

IR-2021-52, Ngày 3/9/2021 — Sở Thuế Vụ hiện đang kêu gọi mọi người tiếp tục thực hành các thói quen tốt về an ninh mạng bằng cách bảo mật máy tính, điện thoại và các thiết bị khác.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Trang IRS.gov là điểm dừng đầu tiên để được trợ giúp về thuế

IR-2021-51, Ngày 3/4/2021 — Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng trang web của họ, IRS.gov, luôn là nơi đầu tiên và tốt nhất cho những người tìm kiếm thông tin và hỗ trợ về thuế liên bang.

Tax Time Guide: Didn’t get Economic Impact Payments? Check eligibility for Recovery Rebate Credit

IR-2021-49, March 2, 2021 — The Internal Revenue Service reminds first-time filers and those who usually don’t have a federal filing requirement to consider filing a 2020 tax return.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận

IR-2021-46, Ngày 2/25/2021 — Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc nhở những người đóng thuế nên chọn chuyên viên khai thuế một cách cẩn thận. Mặc dù phần lớn chuyên viên khai thuế cung cấp dịch vụ trung thực, chất lượng, nhưng một số lại gây ra hậu quả lớn do gian lận, đánh cắp danh tính và các trò gian lận khác hàng năm.

Hướng Dẫn Trong Mùa Khai Thuế: Cách khai thuế miễn phí và nhận tiền hoàn thuế nhanh chóng

IR-2021-44, Ngày 2/23/2021 — Trong mùa thuế này khi nhiều người cố gắng ở nhà để giữ an toàn, Sở Thuế vụ nhắc nhở những người đóng thuế về các cách khai thuế miễn phí trực tuyến hoặc với sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên.

Tax Time Guide

Guide to tax filing season for individual taxpayers.