Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) - Số 2: Quyền Nhận Dịch Vụ Có Phẩm Chất

Đạo Luật về Quyền Của Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền chánh yếu của người đóng thuế khi làm việc với Sở Thuế Vụ. Sở Thuế Vụ muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền này trong trường hợp họ cần làm việc với Sở Thuế Vụ về vấn đề thuế cá nhân. Sở Thuế Vụ tiếp tục công khai nhấn mạnh các quyền này cho người đóng thuế. Sở Thuế Vụ cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền này. Sở Thuế Vụ muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn Bản 1: Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế (Tiếng Anh) của Sở Thuế Vụ gồm danh sách đầy đủ các quyền của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Nhận Dịch Vụ Có Phẩm Chất.

Người đóng thuế có quyền được nhận sự trợ giúp nhanh chóng, lịch sự và chuyên nghiệp trong khi làm việc với Sở Thuế Vụ, được nói chuyện theo cách dễ hiểu, được nhận thông tin rõ ràng, dễ hiểu từ Sở Thuế Vụ, và nói chuyện với cấp trên về dịch vụ không đầy đủ.

Quý vị có thể kỳ vọng:

 • Quý vị có thể tìm ra câu trả lời cho hầu hết những thắc mắc về thuế trên IRS.gov. Nếu không tìm được trả lời cho vấn đề thuế của mình trên trang web của Sở Thuế Vụ hoặc trong các hướng dẫn đã xuất bản, xin liên lạc với Sở Thuế Vụ để được trợ giúp. Đại diện của Sở Thuế Vụ quan tâm đến phẩm chất của dịch vụ cung cấp cho quý vị và sẵn sàng trợ giúp. Dưới đây là một số điều cần biết khi liên lạc với Sở Thuế Vụ.
  • Sở Thuế Vụ cung cấp số điện thoại liên lạc ở góc trên cùng bên phải của thông báo hoặc thư.
  • Các đại diện của Sở Thuế Vụ phải lắng nghe theo cách khách quan và xem xét tất cả các thông tin liên quan.
  • Họ phải trả lời các thắc mắc nhanh chóng, chính xác và thấu đáo.
 • Nói chung, quý vị có thể nói chuyện với cấp trên của nhân viên nếu gặp khó khăn.
 • Khi truy thâu thuế, Sở Thuế Vụ phải đối xử lịch sự với quý vị. Nói chung, Sở Thuế Vụ chỉ liên lạc với quý vị từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Sở Thuế Vụ không liên lạc với quý vị ở nơi làm việc của quý vị nếu Sở Thuế Vụ biết hoặc có lý do để biết chủ sở hữu lao động của quý vị không cho phép việc liên lạc như vậy. Hãy cẩn trọng với nạn lừa đảo thuế vụ (Tiếng Anh). Hãy nhớ, Sở Thuế Vụ không thực hiện các cú gọi đe dọa bắt giữ hay bỏ tù.
 • Sở Thuế Vụ phải cung cấp thông tin về quyền được trợ giúp từ Dịch Vụ Biện Hộ Cho Người Đóng Thuế (TAS) của quý vị trong tất cả các thông báo về tiền nợ theo luật định. Sở Thuế Vụ phải cho quý vị biết cách thức để liên lạc với TAS.
 • Nếu quý vị đủ điều kiện nhận trợ giúp từ Chương Trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Tiếng Anh), Sở Thuế Vụ có thể cung cấp thông tin về các lựa chọn để quý vị được trợ giúp pháp lý.

Để tìm hiểu thêm về Đạo Luật Về Quyền Của Người Đóng Thuế (TBOR) và sự hữu ích đối với quý vị, vui lòng truy cập https://www.taxpayeradvocate.irs.gov (Tiếng Anh).

Sở Thuế Vụ cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn Của Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ (Tiếng Anh).

Khi cung cấp ấn phẩm quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, Sở Thuế Vụ hy vọng tăng số lượng người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. Sở Thuế Vụ cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở phần đầu của bất kỳ trang nào trên IRS.gov.

Sở Thuế Vụ cũng cam kết bảo vệ dân quyền của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức độ thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này áp dụng với bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của Sở Thuế Vụ, nhân viên hoặc thiện nguyện viên ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị phân biệt đối xử, họ có thể gửi một khiếu nại (Tiếng Anh) PDF tới Ban Dân Quyền Của Sở Thuế Vụ.

Những Nguồn Trợ Giúp Khác của Sở Thuế Vụ