Gid aksè pou kont fiskal biznis

Yo fè gid sa a pou ede moun andikape yo itilize kont fiskal biznis yo a. Li gen enstriksyon sou fason pou w jwenn aksè nan aplikasyon an ak teknoloji yo, ki gen ladan l lektè ekran, loup pou ekran ak lojisyèl ki rekonèt pawòl.

Nan paj sa a

Apèsi sou aplikasyon an

Kont fiskal biznis se yon zouti mobil fasil pou itilize, ki pèmèt ou wè enfòmasyon fiskal nan dosye IRS ou.

Lektè ekran òdinatè

JAWS

Aksyon ak lòd pou JAWS

Aksyon Lòd
Karakteristik Vityèl HTML INSERT + F3
Lis Lyen yo INSERT + F7
Pwochen Lyen an TAB
Lyen Anvan an SHIFT + TAB
Lis Tit yo INSERT + F6
Lis Plas ki nan Fòm nan INSERT + F5
Lis Bouton yo INSERT + CTRL + B
Lis Bwat Combo yo INSERT + CTRL + C
Lis Bwat Mofiye yo INSERT + CTRL + E
Lis Bouton Radyo INSERT + CTRL + A
Lis pou Tcheke Bwat yo INSERT + CTRL + X
Lis Tab yo INSERT + CTRL + T
Li depi nan Kòmansman Ranje rive nan Selil Aktyèl la INSERT + SHIFT + HOME
Li soti nan Selil Aktyèl la rive nan Fen Ranje a INSERT + SHIFT + PAJ MONTE
Li Ranje Aktyèl la SHIFT + FLÈCH MONTE
Li Kolòn Aktyèl la SHIFT + BOUTON 5 LA
Lis Frames INSERT + F9
Tout Lis nan Lòd yo, Sa ki pa nan Lòd yo, ak lis Definisyon yo INSERT + CTRL + L

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.

macOS VoiceOver (VO)

Aksyon ak lòd pou VoiceOver

Aksyon Lòd
Jwenn pwochen tit la VO - Command - H
Jwenn tit anvan an VO - Command - Shift - H
Jwenn pwochen kontwòl la VO - Command - J
Jwenn kontwòl anvan an SHIFT + TAB
Jwenn pwochen tab la VO - Command - T
Jwenn tab anvan an VO - Command - Shift - T
Jwenn pwochen lyen an VO - Command - L
Jwenn lyen anvan an VO - Command - Shift - L
Jwenn pwochen paragraph la VO - Shift - Paj Desann
Jwenn paragraph anvan an VO - Shift - Paj Monte
Li pwochen fraz la VO - Command - Paj Desann
Li pwochen liy nan VO – Flèch Desann
Li liy anvan an VO – Flèch Monte
Li tout bagay vizib nan fenèt la oswa Dòk la, oubyen sou biwo w, tou depan de kote w ye VO - Shift - W

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.

Lektè ekran mobil

Android TalkBack (TB)

Lòd klavye TalkBack pou Android 4.1 oswa plis:

Navigasyon

 • Ale nan pwochen atik: Alt + Shift + Flèch adwat
 • Ale nan atik anvan an: Alt + Shift + Flèch agoch
 • Ale nan premye atik: Alt + Shift + Flèch monte
 • Deplase al nan dènye atik: Alt + Shift + Flèch desann
 • Klike sou eleman chwazi a: Alt + Shift + Enter

Aksyon Global

 • Back: Alt + Shift + Backspace
 • Home: Alt + Shift + h
 • Aplikasyon resan yo / Apèsi: Alt + Shift + r
 • Notifikasyon: Alt + Shift + n
 • Chèche nan ekran an: Alt + Shift + / (forward slash)
 • Pwochen anviwònman navigasyon: Alt + Shift + Egal (=)
 • Anviwònman navigasyon anvan: Alt + Shift + Mwens (-)
 • Ouvi meni kontèks global: Alt + Shift + g
 • Ouvri lemi kontèks lokal: Alt + Shift + L
 • Kanpe TalkBack: Kontwòl
 • Pran yon poz oswa kontinye TalkBack: Alt + Shift + z

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.

iOS VoiceOver (VO)

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.

Loup pou ekran

ZoomText (ZT)

Aksyon ak lòd pou ZoomText

Aksyon Lòd
Karakteristik Vityèl HTML INSERT + F3
Ogmante agrandisman ALT + BOUTON PLIS LA
Diminye agrandisman ALT + BOUTON MWENS LA
Ouvri oswa fèmen amelyorasyon koulè yo CTRL + SHIFT + C
Amelyorasyon lèt (xFont, Estanda ak Okenn) CTRL + SHIFT + F

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.

Lojisyèl ki rekonèt pawòl

Dragon NaturallySpeaking (DNS)

Aksyon ak lòd pou Dragon NaturallySpeaking

Aksyon Lòd
Ouvri oswa fèmen mikwofòn nan Bouton Plis (+) sou klavye nimerik la
Ouvri meni Koreksyon an Bouton Mwens (-) sou klavye nimerik la
Fòse yo rekonèt mo kòm lòd Peze epi kenbe bouton CTRL la desann
Fòse yo rekonèt mo kòm dikte Peze epi kenbe bouton SHIFT la desann
Ouvri meni Naturally Speaking nan Bouton Asterisk (*) sou klavye nimerik la
Mete mikwofòn nan sou dòmi oswa reveye Bouton Slash (/) sou klavye nimerik la
Peze-pou-pale Bouton Zero (0) sou klavye nimerik la

Pa gen okenn pwoblèm nan moman sa a.