Depi w fin swiv etap ki eskise nan paj sa a (an anglè), W ap bezwen detèmine ki kalte exanpsyon taks ou vle.

Remak: Depi dat 31 Janvye, IRS mande pou yo soumèt aplikasyon Fòm1023 pou rekonesans egzanpsyon an elektwonik sou www.pay.gov. Pou plis enfòmasyon, tanpri dirije w nan paj pwodui Fòm 1023 a (an anglè).

Zèv Charitab, Òganizasyon Relijiez ak Edikasysonèl (501(c)(3)) (an anglè)

Òganizasyon Pwoteksyon Sosyal (òganizasyon 501(c)(4)) (an anglè)

Lòt Òganizasyon Prive oubyen Òganizasyon ki gen Egzanpsyon Taks (501(a)) (an anglè)

Enfòmasyon Siplemantè

Fòmasyon Vityèl