Sit VITA ki Ofri Sèvis CAA yo

Ou kapab aplike pou yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl (ITIN) an pèsòn avèk sèvis yon Ajan Akseptans Sètifye (Certifying Acceptance Agent, CAA). Sa ap anpeche ou oblije voye prèv idantite ou pa lapòs ak dokiman estati etranje yo. Apre tretman, IRS la ap voye ITIN ou an pa lapòs sa k ap pèmèt ou depoze deklarasyon taks Fòm 1040 yo. IRS la travay an kolaborasyon avèk òganizasyon kominotè yo ak òganizasyon benevòl yo pou ofri sèvis Ajan Akseptans Sètifye yo.

Ou ka kontakte youn nan patnè Asistans Taks sou Revni Volontè IRS yo ki nan lis la anba a pou pran yon randevou pou sèvis CAA yo. Epitou, pwogram VITA ofri èd fiskal gratis pou moun ki rantre jeneralman $60,000 oswa pi piti, moun ki genyen andikap ak kontribyab ki pa pale anglè byen ki bezwen asistans nan preparasyon pwòp deklarasyon taks yo. Volontè sètifye IRS yo bay preparasyon deklarasyon taks sou revni bazik avèk deklarasyon eletwonik pou moun ki kalifye yo.

Non Adrès Vil Eta Kòd Postal Telefòn
Branches - Florida City 129 SW 5th Avenue Florida City FL 33034 786-650-2006
McHenry County College

Vita Site

8900 US Highway 14 Crystal Lake IL 60012 815-455-8744
Ladder Up 350 N. Orleans St., Ste C2-100 Chicago IL 60654 312-466-0771
Catholic Charities

Baton Rouge

1900 South Acadian Thruway Baton Rouge LA 70808 225-336-8700
Macomb County Veteran

Services at Family Resource Center

196 North Rose Street Mount Clemens MI 48043 586-463-2537
Goodwill Industries

of Central Heartland Michigan

15 Capital Ave. NE Battle Creek MI 49017 (269) 788-6500,

ext 2036 or 2023

Prepare + Prosper 2610 University Ave W., Ste 450 St. Paul MN 55114 651-287-0187
Metro Community Tax Coalition 800 North Tucker Suite 453 St. Louis MO 63103 323-786-3138
Franciscan Community

Development Center of Fairveiw

239 Anderson Ave Fairview NJ 07022 201-937-3339
United Way of Northern

New Jersey Inc

1011 Route 22 West Bridgewater NJ 08807 908-253-6521
Ironbound Community Corporation 317 Elm Street Newark NJ 07105 973-854-2244
Citizen Action of New Jersey 165 Halsey St Newark NJ 07102 973-273-0315
United Way of Hunterdon County 20 Fulper Road Flemington NJ 08822 908-237-1689
HOPES Community Action Partnership Incorporated 7-9 Watchhung Avenue Plainfield NJ 07060 201-468-8805
Urban Upbound 12-15 40th Avenue Long Island City NY 11101 718-784-0877
Manos Unidas Hispanic American Center 19 West High Street Gettysburg PA 17325 717-334-1498
Catholic Charities

Archdiocese of San Antonio, Inc.

1801 W. Cesar Chavez Blvd. San Antonio TX 78207 210-222-2975
Community Action Committee

of Victoria Texas

4011 Halsey Victoria TX 77901 361-578-2989
Foundation Communities Inc. 2900 S IH 35 Austin TX 78704 512-610-7374
Border Federal Credit Union 600 East Gibbs Del Rio TX 77011 830-778-7676/7675