Các Địa Điểm VITA Cung Cấp Dịch Vụ CAA

Quý vị có thể trực tiếp đăng ký Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN) bằng cách sử dụng các dịch vụ của Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận (CAA) được IRS ủy quyền. Điều này sẽ giúp quý vị không phải gửi bằng chứng về danh tính và tài liệu tình trạng nước ngoài qua đường bưu điện. Sau khi xử lý, IRS sẽ gửi ITIN qua đường bưu điện cho quý vị để cho phép quý vị khai tờ khai thuế theo Mẫu 1040. IRS hợp tác với các tổ chức dựa vào cộng đồng và tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp dịch vụ của Đại Lý Thâu Nhận Có Chứng Nhận.

Quý vị có thể liên lạc với một trong những đối tác Chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Thu Nhập Tự Nguyện của IRS được liệt kê bên dưới để lên lịch hẹn cho các dịch vụ CAA. Ngoài ra, chương trình VITA cung cấp trợ giúp thuế miễn phí cho những người thường kiếm được từ $58,000 trở xuống, người khuyết tật và người đóng thuế có trình độ tiếng Anh hạn chế, những người cần hỗ trợ trong việc giúp khai tờ khai thuế của mình. Các thiện nguyện viên có chứng nhận của IRS cung cấp dịch vụ giúp khai thuế thu nhập cơ bản miễn phí bằng cách khai thuế điện tử cho các cá nhân đủ điều kiện.

Tên Địa Chỉ Đường Thành Phố Bang Mã Số Bưu Chính Số Điện Thoại
Branches - Florida City 129 SW 5th Avenue Florida City FL 33034 786-650-2006
McHenry County College

Vita Site

8900 US Highway 14 Crystal Lake IL 60012 815-455-8744
Ladder Up 350 N. Orleans St., Ste C2-100 Chicago IL 60654 312-466-0771
Catholic Charities

Baton Rouge

1900 South Acadian Thruway Baton Rouge LA 70808 225-336-8700
Macomb County Veteran

Services at Family Resource Center

196 North Rose Street Mount Clemens MI 48043 586-463-2537
Goodwill Industries

of Central Heartland Michigan

15 Capital Ave. NE Battle Creek MI 49017 (269) 788-6500,

máy lẻ 2036 hoặc 2023

Prepare + Prosper 2610 University Ave W., Ste 450 St. Paul MN 55114 651-287-0187
Metro Community Tax

Coalition

800 North Tucker Suite 453 St. Louis MO 63103 323-786-3138
Franciscan Community

Development Center of Fairveiw

239 Anderson Ave Fairview NJ 07022 201-937-3339
United Way of Northern

New Jersey Inc

1011 Route 22 West Bridgewater NJ 08807 908-253-6521
Ironbound Community Corporation 317 Elm Street Newark NJ 07105 973-854-2244
Citizen Action of New Jersey 165 Halsey St Newark NJ 07102 973-273-0315
United Way of Hunterdon County 20 Fulper Road Flemington NJ 08822 908-237-1689
HOPES Community Action Partnership Incorporated 7-9 Watchhung Avenue Plainfield NJ 07060 201-468-8805
Urban Upbound 12-15 40th Avenue Long Island City NY 11101 718-784-0877
Manos Unidas Hispanic

American Center

19 West High Street Gettysburg PA 17325 717-334-1498
Catholic Charities

Archdiocese of San Antonio, Inc.

1801 W. Cesar Chavez Blvd. San Antonio TX 78207 210-222-2975
Community Action Committee

of Victoria Texas

4011 Halsey Victoria TX 77901 361-578-2989
Foundation Communities Inc. 2900 S IH 35 Austin TX 78704 512-610-7374
Border Federal Credit Union 600 East Gibbs Del Rio TX 77011 830-778-7676/7675