Mỗi năm, bạn nên chọn tư cách khai thuế phù hợp chính xác với hoàn cảnh của mình. Tư cách khai thuế của bạn có thể thay đổi sau một sự kiện lớn trong cuộc sống như kết hôn hoặc dọn ra xa nhà.

Trả lời một vài câu hỏi để tìm tình tư cách khai thuế phù hợp của bạn (tiếng Anh).

Cách tư cách khai thuế ảnh hưởng đến thuế của bạn

Tư cách khai thuế có thể ảnh hưởng đến việc:

  • Bạn có phải khai thuế hay không
  • Bạn nợ bao nhiêu thuế
  • Tín thuế bạn có thể yêu cầu
  • Loại mẫu đơn bạn nên khai
  • Số tiền khấu trừ tiêu chuẩn của bạn
  • Bạn có được tiền hoàn thuế hay không

Năm tư cách khai thuế

Nói chung, tư cách khai thuế của bạn dựa trên tình trạng hôn nhân (tiếng Anh) vào ngày cuối cùng của năm. Bạn có thể chọn:
Độc thân (tiếng Anh) nếu bạn chưa lập gia đình, đã ly hôn hoặc ly thân một cách hợp pháp.
Vợ chồng khai chung hồ sơ thuế (tiếng Anh) nếu bạn đã kết hôn hoặc nếu người vợ/chồng của bạn qua đời trong năm.
Vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế (tiếng Anh) nếu bạn đã kết hôn và không muốn khai chung hoặc khai riêng làm giảm thuế của bạn. Hầu hết các cặp vợ chồng tiết kiệm tiền bằng cách khai chung.
Chủ gia đình (tiếng Anh) nếu bạn còn độc thân và bạn phải trả hơn một nửa chi phí sinh hoạt cho bản thân và một người phụ thuộc đủ điều kiện.
Người vợ/chồng còn lại đủ điều kiện (tiếng Anh) nếu vợ/chồng của bạn qua đời trong 2 năm qua và bạn có một đứa trẻ phụ thuộc.
Tìm chi tiết về tư cách khai thuế và cách chọn chúng (tiếng Anh) 

Liên quan

Cách khai thuế của bạn: từng bước một
Quản lý thuế của bạn sau một sự kiện cuộc sống (tiếng Anh)
Khai thuế sau khi ly hôn hoặc ly thân
Ấn phẩm 501, Người phụ thuộc, khấu trừ tiêu chuẩn và thông tin khai thuế (tiếng Anh)