Tất cả người đóng thuế hiện đủ điều kiện nhận số PIN bảo vệ danh tính

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2021-07, Ngày 1/26/2021

Chương Trình Đăng Ký Số PIN Bảo Vệ Danh Tính của Sở Thuế Vụ sẽ được mở rộng cho tất cả những người đóng thuế có thể xác minh danh tính của họ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính là mã gồm sáu chữ số chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết. Nó giúp ngăn chặn những kẻ trộm danh tính khai thuế gian lận bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của người đóng thuế.

Dưới đây là một số điểm chính cần biết về chương trình Chọn Tham Gia IP PIN.

 • Đây là một chương trình tự nguyện.
 • Người đóng thuế phải vượt qua một tiến trình xác minh danh tính nghiêm ngặt.
 • Người phối ngẫu và những người phụ thuộc đủ điều kiện nhận số IP PIN nếu họ có thể xác minh danh tính của mình.
 • Một số IP PIN có giá trị trong một năm dương lịch.
 • Quý vị phải lấy một số IP PIN mới mỗi mùa khai thuế.
 • Công cụ Trực Tuyến IP PIN thường ngoại tuyến từ tháng 11 đến giữa tháng 1 hàng năm.
 • Số IP PIN chính xác phải được nhập trên tờ khai thuế điện tử và trên giấy để tránh bị từ chối và trì hoãn.
 • Người đóng thuế Không Bao Giờ được chia sẻ số IP PIN của họ với bất kỳ ai ngoại trừ chuyên viên thuế đáng tin cậy của họ.
 • Sở Thuế Vụ sẽ không bao giờ gọi, nhắn tin hoặc gửi email yêu cầu số IP PIN của họ.
 • Mọi người cần cẩn thận với những trò gian lận để lấy cắp số IP PIN của họ.
 • Hiện không có tùy chọn ngừng tham gia nhưng Sở Thuế Vụ đang làm việc để xây dựng một tùy chọn cho năm 2022.

Cách nhận một số IP PIN

Người đóng thuế muốn có số IP PIN cho năm 2021 nên sử dụng công cụ nhận một số IP PIN trên IRS.gov. Công cụ này sử dụng xác thực Truy Cập An Toàn xác minh danh tính của một người. Người đóng thuế nên duyệt xét các yêu cầu về Truy Cập An Toàn trước khi họ thử sử dụng công cụ Nhận Số IP PIN. Không cần phải nộp Mẫu Đơn 14039 - Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh, để tham gia chương trình

Khi người đóng thuế đã xác thực danh tính của họ, số IP PIN 2021 của họ ngay lập tức sẽ được cung cấp cho họ. Số PIN này phải được sử dụng khi được nhắc trên tờ khai thuế điện tử hoặc được viết gần dòng chữ ký trên tờ khai thuế giấy.

Các tùy chọn cho người đóng thuế không thể xác minh danh tính của họ trực tuyến

Những người đóng thuế có tổng lợi tức đã điều chỉnh là $72,000 trở xuống có thể hoàn thành Mẫu Đơn 15227, (EN-SP), Đơn Xin Số Nhận Diện Cá Nhân Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh)PDF và gửi thư hoặc fax đến Sở Thuế Vụ. Đại diện ban dịch vụ khách hàng sẽ liên hệ với người đóng thuế và xác minh danh tính của họ qua điện thoại. Người đóng thuế nên có bản khai thuế của năm trước cho tiến trình xác minh.

Người đóng thuế xác minh danh tính của họ thông qua cách này sẽ nhận được số IP PIN được gửi qua thư cho họ vào niên thuế tiếp theo. Điều này là vì lý do bảo mật. Khi tham gia chương trình, số IP PIN sẽ được gửi đến những người đóng thuế này mỗi năm.

Những người đóng thuế không thể xác minh danh tính của mình trực tuyến hoặc qua điện thoại và không đủ điều kiện nộp Mẫu Đơn 15227 có thể liên hệ với Sở Thuế Vụ và đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế để xác minh danh tính của họ. Họ sẽ cần mang theo hai giấy tờ nhận dạng, trong đó có một giấy tờ nhận dạng do chính phủ cấp.

Người đóng thuế xác minh danh tính của họ trực tiếp sẽ nhận được số IP PIN được gửi qua thư cho họ trong vòng ba tuần. Khi tham gia chương trình, số IP PIN sẽ được gửi đến những người đóng thuế này mỗi năm.

Các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính đã được xác nhận

Các nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế hiện tại mà đã nhận được số IP PIN qua thư sẽ không có thay đổi gì.

Người đóng thuế được xác nhận là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính hoặc đã nộp bản khai về việc bị mạo danh vì có nghi ngờ về gian lận hoàn thuế thông qua đánh cắp danh tính sẽ tự động nhận được số IP PIN qua thư sau khi vụ việc của họ được giải quyết.

Đọc thêm thông tin