Luật cải cách thuế ảnh hưởng như thế nào đến người đóng thuế mà yêu cầu tín thuế dành cho con nhỏ

Nhiều người yêu cầu tín thuế dành cho con nhỏ để giúp bù đắp chi phí nuôi con. Luật cải cách thuế có những thay đổi đối với tín thuế đó cho năm 2018 và những năm sau đó. Dưới đây là những điều quan trọng người đóng thuế cần biết.

Here are five facts about the new Form 1040

Tax Tip 2019-13, February 25, 2019

Những gì người đóng thuế cần làm để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Người đóng thuế nên bảo vệ dữ liệu cá nhân và tài chính của họ khỏi bọn tội phạm mà đang tiếp tục đánh cắp lượng lớn thông tin. Kẻ trộm sử dụng dữ liệu để nộp tờ khai thuế giả mạo và phạm tội trong khi mạo danh nạn nhân. Tất cả những người đóng thuế nên làm theo các bước sau để bảo vệ bản thân và dữ liệu của họ.

Videos help taxpayers learn more about tax reform

Tax Reform Tax Tip 2019-08, February 13, 2019

Here’s how taxpayers can pay their taxes

Tax Tip 2019-07, February 12, 2019

Mười điều người đóng thuế cần cân nhắc khi chọn chuyên viên khai thuế

Đó là bởi vì người đóng thuế phải chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin trên hồ sơ khai thuế thu nhập của họ. Điều này là chính xác bất kể ai là người chuẩn bị hồ sơ khai thuế. Dưới đây là mười lời khuyên người đóng thuế cần nhớ khi chọn người khai thuế:

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.