Cho đến nay Các Chương Trình Hả̉i Ngoại của Sở Thuế Vụ đã thu được 4 tỷ mỹ kim cho người đóng thuế Quốc gia; Chương trình Tự nguyện Khai Báo Hải

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

IR-2012-5, Ngày 9 Tháng Giêng, Năm 2012

Hoa Thịnh Đốn – Hôm nay Sở Thuế Vụ đã mở lại chương trình tự nguyện khai Báo Hả̉i Ngoại để giúp người đóng thuế từng giấu các tài khoản ở Hả̉i Ngoại được hợp lệ về thuế vụ; Sở Thuế Vụ công bố cho đến nay đã thu được hơn 4,4 tỷ mỹ kim trong hai chương trình quốc tế trước đây.

Sở Thuế Vụ IRS đã mở lại Chương trình Tự nguyện Khai Báo Hả̉i Ngoại (OVDP) sau khi người đóng thuế và những người cung ứng dịch vụ khai thuế đã liên tục quan tâm mạnh mẽ sau khi các chương trình năm 2011 và 2009 kết thúc. Chương trình Hả̉i Ngoại thứ ba sắp đến, Sở Thuế Vụ IRS tiếp tục làm việc với một loạt các vấn đề về thuế quốc  tế với Bộ Tư pháp để truy tố hình sự các vụ trốn thuế quốc tế. Chương trình này sẽ được mở trong thời gian không hạn định cho đến khi có công bố khác.

Ông Doug Shulman, Ủy viên Thuế Vụ cho biết “Việc chúng tôi tiếp tục tập trung vào vấn đề trốn thuế ở Hả̉i Ngoại đang mang lại hiệu quả mạnh mẽ và đáng kể đối với người đóng thuế trong nước. Chúng ta có hàng tỷ đô la trong tay nhờ vào nỗ lực của chúng ta trước đây, và chúng ta có thêm nhiều người muốn tham gia và thành thật với chính quyền. Chương trình mới này có lợi ích cho những người đóng thuế vẫn còn giấu tài sản ở ngoại quốc và có lợi ích cho hệ thống thuế vụ quốc gia.”

Chương trình này tương tự như chương trình 2011 ở nhiều điểm, nhưng cũng có một vài khác biệt quan trọng. Không giống như năm ngoái, hiện không còn ấn định hạn chót đối với người xin gia nhập. Tuy nhiên, các điều khoản của chương trình có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong tương lai. Ví dụ, Cơ quan Thuế Vụ IRS có thể tăng tiền phạt trong chương trình đối với tất cả hoặc một số người đóng thuế hoặc từng hạng người đóng thuế - hoặc quyết định kết thúc hoàn toàn chương trình tại bất kỳ thời điểm nào.
 
Ông Shulman nói: "Như chúng tôi vẫn nói mọi người cần phải thành thật với chúng tôi trước khi chúng tôi tìm thấy quý vị",. "Chúng tôi đang lần theo thêm nhiều hướng nữa và nguy cơ đối với những người không tham gia tiếp tục gia tăng.”

Nỗ lực Hả̉i Ngoại thứ ba đến, khi Ông Shulman công bố ngày hôm nay rằng Sở Thuế Vụ IRS đã thu được 3,4 tỷ mỹ kim của những người tham gia chương trình truy thu thuế ở ngoại quốc năm 2009, phản ánh khoảng 95% các hồ sơ được xếp lại trong chương trình năm 2009. Ngoài ra, Sở Thuế Vụ IRS đã thu thêm được 1 tỷ mỹ kim từ các khoản thanh toán trước theo chương trình năm 2011. Con số này sẽ gia tăng khi Sở Thuế Vụ IRS xử lý các hồ sơ  của năm 2011.

Tổng kết, IRS đã tiếp nhận 33.000 hồ sơ tự nguyện khai Báo từ Các Chương Trình Hả̉i Ngoại trong năm 2009 và 2011. Kể từ khi chương trình năm 2011 kết thúc vào Tháng Chín năm ngoái, hàng trăm người đóng thuế đã đến tự nguyện khai Báo.  Những người đã đến khi chương trình năm 2011 kết thúc năm ngoái có thể được xử lý theo các điều khoản của chương trình Tự Nguyện Khai Thuế Tài Sản Ngoại quốc (OVDP) mới.

Các cơ cấu về tiền phạt chung cho chương trình mới cũng giống như năm 2011, ngoại trừ những người đóng thuế thuộc hạng có khoản tiền phạt cao nhất.

Đối với chương trình mới, khung hình phạt buộc các cá nhân phải nộp khoản tiền phạt 27,5% của tổng số cao nhất của tất cả tài khoản ngân hàng ngoại quốc / các thực thể hoặc giá trị tài sản ở ngoại quốc trong trọn tám năm thuế trước khi khai báo. Như vậy là tăng từ 25% trong chương trình năm 2011. Một số người sẽ hội đủ điều kiện nộp khoản tiền phạt 5% hoặc 12,5% ; những khoản tiền phạt này vẫn giữ nguyên trong chương trình mới như năm 2011.

Các người tham gia phải nộp tất cả các tờ khai thuế ban đầu và tờ khai đã sửa đổi, bao gồm số tiền thuế phải truy thu và lãi xuất trong tối đa tám năm, cũng như nộp tiền phạt liên quan đến độ chính xác và / hoặc tiền phạt vì phạm pháp.

Những người tham gia phải đối mặt với khoản tiền phạt 27,5%, nhưng người đóng thuế trong tình cảnh hạn chế có thể hội đủ điều kiện nộp tiền phạt 5%. Số nhỏ Tài khoản ở Hả̉i Ngoại sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 12,5%. Những người có tài khoản hoặc tài sản ở ngoại quốc không quá 75.000 mỹ kim trong bất kỳ năm dương lịch nào do chương trình Tự Nguyện Khai  Báo Tài Sản Tại Hả̉i Ngoại (OVDP) quy định sẽ đủ điều kiện hưởng tỷ lệ thấp này. Theo các chương trình trước, người đóng thuế nào cảm thấy rằng khoản tiền phạt không tương xứng có thể lựa chọn không tham gia và  chấp nhận bị kiểm tra.

Sở Thuế Vụ IRS công nhận rằng sự thành công trong việc thực thi thu thuế quốc tế và trong các chương trình tự nguyện khai Báo đã nâng cao nhận thức liên quan đến nghĩa vụ khai thuế. Điều này bao gồm nhận thức của những công dân có hai quốc tich và những người chưa khai thuế, nhưng không có nợ thuế Hoa Kỳ. Cơ quan Thuế Vụ hiện đang triển khai các thủ tục dành cho các người này để tuân thủ luật thuế của Hoa Kỳ. Cơ quan Thuế Vụ IRS cũng nổ lực giáo dục tất cả mọi người để họ hiểu rõ trách nhiệm nộp thuế Hoa Kỳ.

Sẽ có thêm các chi tiết khác trong tháng sau trên trang web IRS.gov. Ngoài ra, Cơ quan Thuế Vụ sẽ cập nhật các Câu Hỏi Thường Gặp và cung cấp các chi tiết cụ thể thêm về chương trình thuế ở ngoại quốc.