Chủ Đề Số 103 Trợ Giúp Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tự Kinh Doanh

Xin đến trang Trung Tâm Thuế cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Tự Kinh Doanh. Trang web của chúng tôi cung cấp nhiều thông tin về thuế, các công cụ trực tuyến và tài nguyên đặc biệt cho những người điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm giáo dục mà quý vị có thể xem hoặc đặt hàng trực tuyến một cách thuận tiện, dù đêm hay ngày. Ngoài ra, trang web của chúng tôi có lớp học trực tuyến với dòng video về một số sản phẩm giáo dục đa phương tiện của chúng tôi;  xem Sản Phẩm Học Tập và Giáo Dục Trực Tuyến (tiếng Anh).  Chúng tôi còn gộp thêm danh sách dịch vụ mở rộng đáng kể, chẳng hạn như nộp đơn trực tuyến (tiếng Anh) xin mã số thuế của chủ lao động (EIN), Tùy Chọn Khai Thuế Điện Tử cho Cá NhânTùy Chọn Khai Thuế Điện Tử cho Doanh Nghiệp và Người Tự Kinh Doanh (tiếng Anh), và trang Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Gig.